การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด

เราทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมควันจากการเชื่อมด้วยการสกัดตั้งแต่แหล่งกำเนิด, hoods หรือ การระบายอากาศทั่วไป, และระบบการกรอง.

ควันจากการเชื่อม, ฝุ่นจากการเจียร, ละอองน้ำมัน: จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเหล็กคือต้นกำเนิดของการปนเปื้อนทั้งสิ้น. ช่างเชื่อมและคนอื่นๆในพื้นที่ทำงานก็ต้องสัมผัสกับอากาศที่ปนเปื้อนเหล่านั้น. เป็นเรื่องสำคัญมากที่ต้องสร้างสุขภาพที่ดีและความปลอดภัยในสถานที่ทำงานโดยปราศจากเงื่อนไขด้วยการลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ. แนวทางการป้องกันจึงเป็นแนวคิดที่สำคัญ. สิ่งสำคัญ, ในความป็นจริงแล้ว, มีมาตรฐานสากลที่เข้มงวดควบคุมให้ต้องปฎิบัติตามอยู่แล้ว. ควันจากการเชื่อม, อนุภาคเล็กๆ จากการหลอมโลหะ, ขึ้นอยู่กับผลกระทบที่หมายถึงประสิทธิภาพของการสกัดและการกรอง. นั่นทำให้แน่ใจได้ว่าผู้ปฎิบัติงานจะรู้สึกดีขึ้น, มีกำลังใจที่จะปฎิบัติงานมากขึ้น. ผลที่ได้คือได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และลดการขาดงานและการเจ็บป่วยลง.

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด

ลูกค้าที่มีความพอใจมากมาย

เรามีทางออกที่หลากหลายให้กับลูกค้าในหลายกลุ่ม เช่น โรงเรียนสอนการเชื่อม, อุตสาหกรรมที่ผลิตด้วยโลหะ และยานยนต์ที่ใช้วัตถุดิบหลากหลาย โดยเสนอทางแก้ปัญหาที่จะควบคุมควันจากการเชื่อมและการตัด.

คุณมีคำถามหรือไม่?
ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่

PLYMOVENT มีสำนักงานขายอยู่ใน 9 ประเทศ
ส่วนที่เหลือของโลกจะครอบคลุมด้วยเครือข่าย
ของตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตมากกว่า 85 แห่ง

สถานที่ตั้งของตัวแทนจำหน่าย