ชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศ

ในบางกรณี การดูดแยกควันจากแหล่งเกิดหรือการใช้ซุ้มดูดแยกควันอาจจะทำไม่ได้ Plymovent จึงได้พัฒนาระบบกรองอากาศที่ใช้ควบคุมควันเชื่อมในพื้นที่ทำงานขนาดใหญ่นั่นคือระบบ Diluter

การอ้างอิง