ชิลด์ ทางออกสำหรับการป้องกันอัคคีภัย

ความเสี่ยงจากการเกิดเพลิงไหม้ของระบบสกัด/ดูดควันเชื่อมอยู่ภายใต้การควบคุม

Plymovent ขอนำเสนอระบบป้องกันอัคคีภัย SHIELD ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ลดความเสี่ยงจากไฟไหม้ไส้กรองให้อยู่ระดับต่ำ เหมาะกับอุตสาหกรรมเชื่อมต่อโลหะ ผลิตภัณฑ์ SHIELD แบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ ป้องกันไฟ ตรวจจับไฟ และดับไฟ โดยควัน ความร้อนและประกายไฟจะถูกตรวจจับตั้งแต่แรก เพื่อลดความเสียหายของระบบ และเลี่ยงไม่ให้ไฟลุกลาม รวมทั้งไม่ให้ควันสะสมในโรงงาน

ไฟไหม้เป็นความเสี่ยงที่รุนแรง และอาจเกิดได้อย่างไม่คาดคิดในระบบกรอง การตัดเชื่อมบางประเภทมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้ได้สูงกว่าประเภทอื่น เนื่องจากการใช้อุณหภูมิที่สูงกว่า สร้างประกายไฟที่มากกว่า รวมทั้งการมีจุดวาบไฟต่ำกว่า

 

1) รอรับสิทธิบัตร

การอ้างอิง