ซุ้มดูดแยกควัน | FlexHood | Plymovent

FlexHood เป็นซุ้มดูดแยกควันที่ปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ซุ้มดูดแยกควัน | FlexHood | Plymovent
ซุ้มดูดแยกควัน | FlexHood | Plymovent
ซุ้มดูดแยกควัน | FlexHood | Plymovent
ซุ้มดูดแยกควัน | FlexHood | Plymovent
ไฮไลท์

FlexHood เป็นซุ้มดูดแยกควันแบบโมดูลที่เหมาะสมกับการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์เป็นพิเศษ

วีดีโอ
ดาวน์โหลด
ขอราคา
รายละเอียด

FlexHood ถูกพัฒนาเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่เชื่อมที่เฉพาะเจาะจงเช่น พื้นที่ซึ่งมีการติดตั้งระบบหุ่นยนต์ เมื่อการดูดควันจากแหล่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เช่นกรณีที่หุ่นยนต์เชื่อมเคลื่อนไปมาบนระบบราง ซุ้มดูดแยกควันเป็นวิธีทรงประสิทธิภาพในการดูดขจัดควันเชื่อมใกล้ที่ทำการเชื่อม ระบบนี้ไม่เพียงช่วยลดปริมาณควันเชื่อม เศษผง และฝุ่นละเอียด แต่ยังใช้ได้ดีกับควัน และละอองลอยที่อยู่ในบรรยากาศบริเวณที่ทำงานด้วย

 

ปลอดภัยไว้ก่อน

FlexHood ออกแบบมาเพื่อปกป้องช่างเชื่อม บุคลากรในพื้นที่ทำงาน รวมทั้งเครื่องจักร อุปกรณ์และโรงงาน แผ่นกันสะเก็ดไฟในซุ้มจะควบคุมกระแสไหลเวียนของอากาศและลดความเสี่ยงที่ประกายไฟจะไปติดไส้กรอง แผ่นแยกบริเวณเชื่อมปกป้องคนที่ทำงานบริเวณใกล้เคียงจากแสงที่เกิดจากการเชื่อม และปกป้องอุปกรณ์จากประกายไฟและสะเก็ดไฟ

 

ล้ำสมัยในการขนส่ง

ซุ้มดูดแยกควันแบบดั้งเดิมมักเทอะทะ ขนส่งลำบาก และเคลื่อนย้ายในโรงงานไม่สะดวก แต่ FlexHood มาพร้อมความล้ำสมัยในการขนส่งเคลื่อนย้ายตัวซุ้มดูดแยกควัน เพราะออกแบบให้เป็นโมดูลแยกส่วนที่สะดวกในการขนย้าย และสามารถประกอบรวมกันที่หน้างานได้อย่างง่ายดาย

บทความพิเศษ
  • ระบบโมดูล
  • นวัตกรรมการออกแบบ
  • ดูดแยกควันเชื่อมได้มีประสิทธิภาพ
  • ติดตั้งและดูแลรักษาได้อย่างง่ายดาย
  • ปลอดภัย เนื่องจากมีชุดดักสะเก็ดไฟ
คำแนะนำ
  • เหมาะกับลักษณะพื้นที่ทำงานซึ่งไม่อาจดูดจับควันเชื่อมที่แหล่งเกิดได้
  • พื้นที่เชื่อมมีขนาดตั้งแต่ 1.5 ตรม.  ถึง 30 ตรม.
  • เหมาะกับระบบที่ใช้หุ่นยนต์
การอ้างอิง
91682