อุตสาหกรรมยานยนต์

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสถานที่ทำงานน่าอยู่สำหรับบุคลากรและตรงตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมยานยนต์ เราต้องควบคุมควันและละอองน้ำมันที่เกิดจากการเชื่อม,การตัด,การเจียร.

อุตสาหกรรมยานยนต์คือหนึ่งในอุตสาหกรรมใหญ่ที่มีความสำคัญอย่างมากในภาคธุรกิจของโลก.

ความต้องการในอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันมีเพิ่มมากขึ้นจากเดิม. ยกตัวอย่างเช่น, รถยนต์มีการแบ่งระดับชั้นที่มากขึ้นและลึกลงไปถึงรายละเอียด ตั้งแต่น้ำหนักไปจนถึงความปลอดภัยและความทนทาน. ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ผลิตยานยนต์และผู้จัดส่งวัตถุดิบยังต้องตอบสนองต่อความต้องการที่มากขึ้นเหล่านั้น ภายใต้อุปกรณ์อำนวยการผลิตที่มีอยู่ให้มีความปลอดภัยขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน.

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสถานที่ทำงานน่าอยู่สำหรับบุคลากรและตรงตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมยานยนต์ เราต้องควบคุมควันและละอองน้ำมันที่เกิดจากการเชื่อม,การตัด,การเจียร. เรานำเสนอทางออกที่ทำให้สถานที่ทำงานเผชิญกับสภาวะควันจากการเชื่อมและตัดด้วยเลเซอร์ให้อยู่ภายใต้ในระดับที่กฏหมายกำหนด, สอดคล้องกับหลักมาตรฐานสากล.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และ/หรือเสนอแนะ, โปรดติดต่อที่ Plymovent.

การอ้างอิง