อุตสาหกรรมหนัก

ควันเชื่อมสามารถก่อตัวเป็นกลุ่มควันภายในโรงปฏิบัติงานการผลิตอุตสาหกรรมหนัก

การสกัดที่มีประสิทธิภาพในโรงงานผลิต 'อุตสาหกรรมหนัก'

การเชื่อม, การตัดและการเซาะร่อง เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นทุกวันใน ภาคอุตสาหกรรมหนัก

ควันเชื่อมและฝุ่นจากการเจียรจะถูกสร้างขึ้นในระหว่างกระบวนการเกี่ยวกับโลหะและการผลิต
ควันเหล่านี้จะสามารถรวมตัวกันบริเวณด้านบนของเครื่องจักรในรูปแบบของกลุ่มควันที่มองเห็นได้
ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อมการทำงาน

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อจำกัดทางกฎหมายสำหรับสารมลพิษทางอากาศที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมและการเจียร,
ระบบการสกัดควันและระบบกรองคุณภาพสูงจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมี

 

ควันเชื่อมสามารถก่อตัวเป็นกลุ่มควันภายในโรงปฏิบัติงานการผลิตอุตสาหกรรมหนัก

ด้วยขนาดชิ้นงานที่ใหญ่ซึ่งพบบ่อยในอุตสาหกรรมเฉพาะแขนงนี้, จุดหรือการสกัดจากแหล่งกำเนิด
จึงเป็นเรื่องยากในการดำเนินงานและกลุ่มของควันเชื่อมสามารถก่อตัวขึ้นได้อย่างรวดเร็ว, กลุ่มควันเหล่านี้ประกอบด้วย
ควันเชื่อม, ฝุ่นละอองและสารตกค้างของโลหะหลอมเหลว
ซึ่งช่างเชื่อมมักจะมีการย้ายไปมาระหว่างสถานีการทำงานหลายแห่งและ/หรือหลายชิ้นงาน
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแน่นอนอาจปกป้องตัวช่างเชื่อมเอง, แต่ไม่ได้ปกป้องคนงานอื่น ๆ ที่อยู่ในบริเวณสถานที่ผลิต
ปริมาณของไอระเหยและควันที่เป็นอันตรายและสร้างความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมจะต้องลดลง
เพื่อปกป้องบุคคลที่ไม่ใช่ช่างเชื่อม

 

วิธีแก้ปัญหาการสกัด/ดูดภายในโรงปฏิบัติงานหน้าตาเป็นอย่างไร

เครื่องสกัด/ดูดควันส่วนใหญ่ที่มีจะให้ความสำคัญกับการเก็บรวบรวมควันจากโซนการหายใจของช่างเชื่อม
แต่ในที่ซึ่งเป็นไปไม่ได้ หรืออาจไม่ได้ผล, วิธีการแก้ปัญหา เช่น ระบบ Push-Pull ของ Plymovent
จะสามารถช่วยทำความสะอาดสภาพแวดล้อมได้สำหรับทุกคน

การใช้ท่อคู่ขนานควบคู่ไปกับการปรับการไหลของอากาศอย่างระมัดระวัง,กลุ่มของควันเชื่อมจะถูกเก็บและทำความสะอาด
(pull) เมื่อเกิดการไหลเวียนผ่านระบบการกรองอากาศ, อากาศที่ถูกกรองแล้วจะถูกปล่อยกลับเข้าไปในโรงปฏิบัติงาน
ผ่านทางท่อระบาย (push)
การสกัดอากาศที่ปนเปื้อนและการกลับมาของอากาศที่สะอาดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนต่อเนื่องของระบบ Push-Pull

 

ระบบ Diluter

ด้วย Diluter ,PLYMOVENT ขอนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาแบบไร้ท่อที่ไม่จำเป็นต้องมีจุดสกัดหรือ Hood สกัด

Diluter เป็นระบบการกรองติดตั้งอิสระด้วยหัวดูดอากาศไหลเวียนแบบหลายทิศทาง ซึ่งสามารถ,
สร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพการควบคุมควันเชื่อมได้, แม้กระทั่งในโรงงานการผลิตขนาดใหญ่
จุดเด่นของระบบนี้คือ การติดตั้งแบบไร้ท่อที่ง่ายดาย ซึ่งผลให้ไม่เพียงแต่ประหยัดต้นทุน,
แต่ยังเป็นวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มของรูปแบบการเชื่อมหลากหลายชนิดที่มีการเปลี่ยนสถานที่ตลอดเวลา

 

การอ้างอิง