GoLine

ที่ซึ่งการป้องกันการแพร่กระจายของควันที่เกิดจากการเชื่อมเรื่มต้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์ GoLine ของ PLYMOVENT เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม
เพื่อการป้องกันการการแพร่กระจายของควันเชื่อม
ซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์สำหรับการสกัด/ดูดควันที่เกิดจากการเชื่อมที่มีตัวกรองแบบใช้เพียงครั้งเดียวที่
ถูกออกแบบมาเพื่อจับและกรองควันเชื่อมที่เกิดจากการเชื่อมแบบเบาหรือการเชื่อมเป็นครั้งคราว
GoLine ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 3 ประเภท:
หน่วยกรองเคลื่อนที่หรือหน่วยแบบคงที่แบบติดผนังที่ประกอบด้วยแขนสกัด/ดูดแบบแขนเดี่ยวหรือสองแขน

GoLine ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับกระบวนการเชื่อมที่ผลิตควันน้อย
หรือโรงปฏิบัติงานที่มีการเชื่อมเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหรือแบบเบา
ซึ่งเครื่องสกัด/ดูดควันเหล่านี้สามารถใช้กับการใช้งานเชื่อมโลหะเบาและสแตนเลส

ผลิตภัณฑ์ GoLine คือ
จุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมและเป็นตัวเลือกที่ประหยัดเพื่อการป้องกันการแพร่กระจายของควันเชื่อมที่มีประสิทธิภาพ