ระบบฟอกอากาศแบบประจำที่

Plymovent มีชุดกรองควันเชื่อมและฝุ่นแบบประจำที่หลากหลายประเภท โดยมีตั้งแต่ชุดกรองที่ใช้กับแขนดูดควันเชื่อมเพียงแขนเดียว ไปถึงระบบกรองรวมศูนย์ที่ใช้กับระบบแขนดูดจำนวนมาก โต๊ะตัดหลายโต๊ะ หรือระบบระบายอากาศโดยรวม รวมถึงระบบกรองอากาศ