MF | ตัวกรองคงที่ | Plymovent

เครื่องกรองที่มีความยืดหยุ่นและต่อขยายได้

MF | ตัวกรองคงที่ | Plymovent
MF | ตัวกรองคงที่ | Plymovent
ไฮไลท์

เครื่องกรองที่สำหรับควันเชื่อมและฝุ่นแห้งอื่น ๆ
โดยปกติจะใช้สำหรับการใช้งานเบาหรือการบำรุงรักษา

ขอราคา
รายละเอียด

MF เป็นหน่วยกรองสำหรับเชื่อมควันและฝุ่นละอองที่เบา
ซึ่งสามารถติดบนผนังหรือตั้งพื้น
ตัวกรองสามารถใช้ได้ในระบบสกัด/ดูดที่มีปริมาณอากาศได้ถึง 2500
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
MF มีความยืดหยุ่นในการกรองเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในการผลิต
หากเกิดการเปลี่ยนแปลงในการใช้งานก็สามารถใส่ตัวกลางแบบอื่น
เข้าไปภายในตู้เดียวกันได้อย่างง่ายดาย

บทความพิเศษ
  • ปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงในการผลิต
  • ต่อขยายได้, เพียงเพิ่มโมดูลอื่น
  • ง่ายต่อการกำหนดค่าใหม่
  • มิกซ์และแมตช์สำหรับวิธีแก้ปัญหาที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ
คำแนะนำ
  • การใช้งานเบามีการเชื่อมเป็นครั้งคราว
  • ร้านซ่อม
  • โรงเรียนฝึกสอนการเชื่อม
การอ้างอิง
91682