ระบบหลายแขน

การควบคุมด้วยระบบหลายแขนอย่างสมบูรณ์จะช่วยกำจัดควันจากการเชื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบหลายแขน
ระบบหลายแขน
ไฮไลท์

ระบบการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมแบบหลายแขนประกอบไปด้วยประเภทของพัดลม,
อุปกรณ์ควบคุมและตัวกรองที่หลากหลาย

วีดีโอ
ขอราคา
รายละเอียด

เรานำเสนอความหลากหลายของแขนสกัด/ดููด ที่จะทำการดักจับควันจากการเชื่อม
และฝุ่นจากการเจียรจากแหล่งต้นกำเนิด
ด้วยความยาวแขนและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน
ทำให้สามารถนำไปใช้กับกระบวนการและการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงได้
แขนสกัด/ดูดของ PLYMOVENT มีจัดจำหน่ายในรูปแบบของรัศมีการทำงาน ตั้งแต่ 1.0-8.8 เมตร
ด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 75 มิลลิเมตรถึง 200 มิลลิเมตร

 

ตัวกรองของ Plymovent มีหลากหลายแบบ ตั้งแต่ตัวกรองเดี่ยวขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่แบบแยกส่วน ,
ตัวกรองที่มีระบบทำความสะอาดตัวเองซึ่งสามารถทำการขยายได้เมื่อมีการเจริญเติบโตทางธุรกิจ

 

ระบบศาสตร์แห่งศิลป์ของ PLYMOVENT จะทำการตรวจสอบโดยอัตโนมัติและปรับปริมาณอากาศที่จำเป็นต้องใช้
ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนของพื้นที่การทำงานที่มีการใช้งานไม่ว่าจะเวลาใดก็ตาม
ตัวควบคุมในระบบจะปรับโดยอัตโนมัติตามความดันที่ลดลงในกลไกของตัวกรอง
และรักษามาตรฐานของปริมาณอากาศในตัวกรองแต่ละตัว
นอกจากนี้ระบบการสกัดที่ถูกควบคุมโดยอัตโนมัติยังจะช่วยลดการใช้พลังงานอีกด้วย
ซึ่งจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าและการใช้พลังงานโดยรวมซึ่งจะส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สั้นลง
(ผลตอบแทนการลงทุน) นอกจากนี้คุณยังจะมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโลก
เงินลงทุนเพื่อขจัดมลพิษจากแหล่งกำเนิดในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายจะส่งผลให้
มีการขาดงานเนื่องจากการเจ็บป่วยน้อยลงและเป็นการคงไว้ของพนักงานที่ดีขึ้น

บทความพิเศษ
  • รักษาสุขภาพและความปลอดภัยส่วนบุคคลให้ดีที่สุดด้วยการตรวจจับอนุภาคในอากาศก่อนที่จะสามารถแพร่กระจายใ
    นสิ่งแวดล้อม
  • ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยการลดกระบวนการทางอากาศในการระบายอากาศและการกรอง
  • การลงทุนที่มีประสิทธิภาพโดยการลดขอบเขตของการระบายอากาศและอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับอากาศ
  • ประหยัดพลังงานด้วยการลดการใช้พลังงานที่ต้องใช้ในระบบการจัดการเกี่ยวกับอากาศและระบบระบายอากาศ
  • มีประสิทธิภาพในด้านสิ่งแวดล้อมโดยการลดการใช้พลังงานและโดยการควบคุมมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ
การอ้างอิง
91682