ระบบ Push-Pull

สถานประกอบการของท่านมีปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มควันหนาแน่น
บริเวณเหนือพื้นที่การทำงานเกี่ยวกับโลหะหรือไม่?
ถ้าเป็นเช่นนั้นเรามีวิธีการแก้ปัญหาที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่า
จะขจัดควันที่ยังค้างอยู่เหนือบริเวณสถานที่ทำงาน ระบบ Push-Pull
ของเราได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพและเป็นระบบที่ได้รับการติดตั้งมาแล้วในโรงงานผลิตชั้นนำทั่วโลก

การอ้างอิง