ระบบ Push-Pull | โรงงานที่สะอาดขึ้น | Plymovent

การควบคุมควันที่เกิดจากการเชื่อมและการตัด

ระบบ Push-Pull | โรงงานที่สะอาดขึ้น | Plymovent
ระบบ Push-Pull | โรงงานที่สะอาดขึ้น | Plymovent
ไฮไลท์

ระบบ Push-Pull
สามารถให้คุณประโยชน์แก่สถานประกอบการของท่าน, โดยการทำให้ท่านและพนักงานของท่านมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะอาดขึ้น,
มีสุขอนามัยที่ดีขึ้น
และปลอดภัยมากขึ้น

วีดีโอ
ดาวน์โหลด
ขอราคา
รายละเอียด

วิธีการแก้ปัญหาสำหรับรูปแบบที่หลากหลายของสถานประกอบการ

การติดตั้งระบบ Push-Pull
ในสถานประกอบการไม่เพียงแต่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน
ที่สะอาดขึ้น, ปลอดภัยขึ้น แต่ยัง ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
ระบบนี้เป็นระบบโมดูลาร์,
ในสถานประกอบการไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
สามารถกำหนดงานเฉพาะส่วนสำหรับระบบระบายอากาศแบบใหม่

 

ออกแบบระบบที่เหมาะสมกับสถานประกอบการของท่าน

การออกแบบระบบ Push-Pull
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน,
จะต้องมีการประเมินเกี่ยวกับสินค้าคงคลังในเชิงลึกและการดำเนินงาน
ของสถานประกอบการ ซึ่งรวมถึงตัวแปรเช่น: การใช้ประโยชน์ / กระบวนการผลิต, ขั้นตอนการดำเนิน, ระบบการระบายอากาศที่มีอยู่, และ
การเคลื่อนไหวของอากาศ, ปริมาณโดยรวมและ
การก่อสร้างทั่วไปของโรงปฏิบัติการและสิ่งกีดขวาง

บทความพิเศษ
  • เสียงรบกวนระดับต่ำ
  • ต้นทุนการเป็นเจ้าของต่ำ
  • การลดลงของปริมาณฝุ่นละออง
  • ประสิทธิภาพการทำงานอยู่ภายใต้การควบคุม
  • ประหยัดพลังงาน
คำแนะนำ
  • โรงปฎิบัติงานขนาดใหญ่
การอ้างอิง
91682