Plymovent ทำการติตตั้งที่ Edmolift

รายละเอียดของกรณีศึกษา Download PDF
การแก้ปัญหา
การแบ่งกลุ่ม การก่อสร้างเหล็ก
ประเทศ อังกฤษ

ความท้าทาย

บริษัท Edmolift UK Ltd เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจัดจำหน่าย โต๊ะยกเคลื่อนย้ายปรับระดับ, ผลิตภัณฑ์แท่นวางเพื่อการขนย้ายสินค้า และ ผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยในการขนย้ายด้วยมือ ที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร
พวกเขาประสบความสำเร็จใจการติดตั้งอุปกรณ์ของพวกเขาให้แก่
บริษัทเกือบทุกขนาดในทุกภาคอุตสาหกรรม ซึ่งรวมไปถึงการออกแบบทางวิศวกรรม, การผลิต,การบรรจุภัณฑ์,กระบวนการต่างๆ, การดูแลสุขภาพและการทำวิจัย มากว่าสี่สิบปี

บริษัท Edmolift ผลิตโต๊ะยกเคลื่อนย้ายปรับระดับประมาณ 10,000 ตัว ต่อปีและส่งออกไปทั่วโลก

การเคลื่อนย้ายในส่วนของพื้นที่พัฒนาการผลิตไปในส่วนของพื้นที่คลังสินค้าแห่งใหม่ได้ถูกกำหนดขึ้น
ความท้าทายตกอยู่ที่ บริษัท PLYMOVENT ซึ่งจะต้องทำ
การจัดหาระบบการสกัดที่ป้องกันไม่ให้ควันและฝุ่นที่เกิดจากการเชื่อม
ปกคลุมอะไหล่ที่อยู่ในคลังสินค้านอกจากนี้ระบบจำเป็นตอบสนองความต้องการต่อมาตรฐาน ทางกฎหมายและการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ