Plymovent ทำการติตตั้งที่ Hörmann

FlexHood ถูกพัฒนาเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่เชื่อมที่เฉพาะเจาะจงเช่น พื้นที่ซึ่งมีการติดตั้งระบบหุ่นยนต์
รายละเอียดของกรณีศึกษา Download PDF
การแก้ปัญหา
การแบ่งกลุ่ม การก่อสร้างเหล็ก
ประเทศ เนเธอร์แลนด์

ความท้าทาย

บริษัท Hörmann ทำการพัฒนาและผลิตประตูทุกรูปแบบที่จะสามารถจินตนาการได้
รวมทั้งประตูสำหรับตลาดอุตสาหกรรมเช่น ประตู/ ม่านสำหรับขนถ่ายสินค้าขึ้นลง,เช่นเดียวกับประตูสำหรับโรงจอดรถและ
ประตูภายในสำหรับตลาดผู้บริโภค

โรงงานผลิตของบริษัท Hörmann ในเมืองอาลัคมาร์ (ประเทศเนเธอร์แลนด์) ทำการผลิต
ผลิตภัณฑ์ เช่น อุปกรณ์ท่าขึ้นลงสินค้า, ประตูช่องขึ้นลงสินค้า,ท่าขึ้นลงสินค้าและประตูความเร็วสูง,
และม่านสำหรับขนถ่ายสินค้าขึ้นลง
ในปี 2007, บริษัท Hörmann ได้ทำการขยายฮอลล์การผลิตเพิ่มขึ้นอีกสองฮอลล์โดยเพิ่มพื้นที่ทั้งหมด 2,000 ตารางเมตรปัจจุบันมีพนักงานที่โรงงานผลิตแห่งนี้จำนวนประมาณ 100 คน

การขยายตัวยังรวมไปถึงการซื้อหุ่นยนต์เชื่อมใหม่เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตที่เมืองอัลลัคมาร์  
ดังนั้นบริษัท PLYMOVENT จึงได้รับการ
ติดต่อเพื่อติดตั้งระบบการสกัดควันที่เกิดจากการเชื่อม

การแก้ปัญหา

extraction hood แบบ FlexHood ของบริษัท PLYMOVENT ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับหุ่นยนต์เชื่อม extraction hood ที่ ประกอบด้วยแถบเชื่อมเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับการ แยกเครื่องเชื่อมออกจากเครื่องจักรที่เหลือในพื้นที่การทำงาน ซึ่ง ยังช่วยป้องกันบุคคลที่ทำงานในพื้นที่ใกล้เคียงและ ทำให้มั่นใจได้ ว่าควันที่เกิดจากการเชื่อมจะถูกจำกัดอยู่ภายใน extraction hood เท่านั้น การเลือก hoods สำหรับงานเชื่อมทำได้ง่ายมาก

ระบบ SCS ได้ถูกเลือกเป็นระบบกรอง, เนื่องจากควันที่เกิดจากการ เชื่อมของบริษัท Hörmann ไม่มีส่วนประกอบ ของนำมันเจือปน ระบบท่อจะทำการเชื่อมต่อ extraction hoods 4 ตัวสู่ ระบบกรอง SCS เนื่องจากระบบมีตัวหน่วงควบคุมความถี่จึงช่วยทำให้ ประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นอีกด้วย

อากาศที่ปนเปื้อนจะถูกกรองในระบบ SCS แล้ว หมุนเวียนกลับ มา,
ซึ่งหมายความว่าอากาศจะถูกทำให้สะอาดแล้วจึงถูกเป่า กลับ เข้ามาในพื้นที่ทำงาน
ด้วยวิธีการนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้พลังงานสูญ เสียไปอย่างไร้ประโยชน์

Extraction hoods จะถูกแขวนกับเหล็กโครงสร้างที่มีอยู่ ทำให้ใช้ พื้นที่การทำงานได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมวาง บนพื้น

คำนิยม

กล่าวโดย Alexander Oud บริษัท Hörmann Alkmaar B.V.: “เรามีความพึงพอใจมากกับหัวสกัดของ PLYMOVENT ที่ถูกสร้าง ขึ้นให้ได้ขนาดที่พอเหมาะพอดีกับเรา ซึ่งหมายความว่า ควันที่เกิด จากการเชื่อมจะถูกสกัดออกได้อย่างแม่นยำในบริเวณที่ต้องการ, ตรงบริเวณที่ถูกกั้นไว้เหนือหุ่นยนต์เชื่อมโดยตรง ควันที่เกิดจาก การเชื่อม จะถูกดูดออกไปได้อย่างดี,จึงช่วยรักษาสภาพแวดล้อม การทำงาน ที่สะอาดและปลอดภัย “

“นอกจากนี้เรายังเลือกใช้ระบบหมุนเวียน นั่นคือควันที่เกิดจากการ เชื่อม จะถูกกรองก่อนจากนั้นอากาศ (อุ่น) ที่สะอาดจะถูกเป่ากลับ เข้ามาในพื้นที่ทำงาน ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการระบายอากาศและ ค่าไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี”

Extraction hoods ช ่วยคงความ สะอาดให ้ แก ่สภาพแวดล ้ อมในการทำงาน

กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ PDF (ด้านซ้าย) เพื่ออ่านวิธีการเสนอแนะการแก้ปัญหาฉบับเต็มและการติดตั้งที่ Hörmann โดย Plymovent