Plymovent ทำการติตตั้งที่ Holtkamp

เราพึงพอใจเป็นอย่างมากกับระบบ Diluter ทั้งสามตัวของเรา ระบบเป็น ไปตามที่เราคาดหวังอย่างแท้จริง
รายละเอียดของกรณีศึกษา Download PDF
การแก้ปัญหา
การแบ่งกลุ่ม การก่อสร้างเหล็ก
ประเทศ เยอรมันนี

ความท้าทาย

เนื่องจากการก่อสร้างห้องโถงโรงงานใหม่,ซึ่งการติดตั้งระบบแก่สถานีทำงานแต่ละอันเท่านั้นที่จะนำมาใช้ได้, วิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับควันเชื่อมแบบยืดหยุ่นจึงเหมาะสมที่จะนำมาปรับใช้กับกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ อนุภาคของควันเชื่อมจะถูกสกัดโดยเครื่องกรองอากาศภายในห้องโถง