Plymovent ทำการติตตั้งที่ The Welding Academy

รายละเอียดของกรณีศึกษา Download PDF
การแก้ปัญหา
ประเทศ อังกฤษ

ความท้าทาย

สถาบันฝึกสอนการเชื่อมถูกสร้างขึ้น เพื่อดึงดูดความสนใจและให้ความรู้แก่
คนท้องถิ่นในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนช่างเชื่อมที่มีทักษะในระดับภูมิภาค สถาบันฝึกสอนการเชื่อมเน้นการสอนส่วนใหญ่เกี่ยวกับ การเชื่อม MIG , แต่การสอนเกี่ยวกับการเชื่อม TIG ก็ยังคงมีอยู่

สถาบันฝึกสอนการเชื่อมที่ เมืองปีเตอร์ลี (สหราชอาณาจักร) มีโรงปฏิบัติงานขนาด 10,000 ตารางฟุต ในโรงปฏิบ้ติงานนี้ สามารถรองรับนักเรียนได้จำนวนยี่สิบคน พร้อมอุปกรณ์งานเชื่อม MIG, TIG และ MMA 

สถาบันแห่งเดิมวิธีการระบายอากาศตามธรรมชาติ เป็นวิธีเดียวที่ควันที่เกิดจากการเชื่อมจะถูกสกัดออก ซึ่งก็เป็นที่ชัดเจนว่าสถาบันแห่งใหม่จำเป็น ต้องมีระบบสกัดควันที่เกิดจากการเชื่อมที่มีคุณภาพสูงสำหรับสถานที่ทำงานเชื่อมแต่ละแห่งรวมเจ็ดแห่ง เพื่อให้เป็นไปตาม กฎระเบียบคุณภาพอากาศทางการศึกษาและ การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย
และมีสุขอนามัยที่ดีสำหรับนักเรียน