การบริหารจัดการพลังงาน | Plymovent

ปัจจัยสำคัญสำหรับการบริหารจัดการพลังงาน

ภาวะโลกร้อนและการบริโภคพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก
สร้างความตระหนักในเรื่องมลพิษทางอากาศ
เพื่อเป็นการสวนทางกับแนวโน้มเชิงลบนี้จำเป็นต้องใช้เทคนิคที่มีอยู่ในทางที่ฉลาด
ซึ่งบริษัทที่ทำการผลิตโดยใช้พลังงานที่น้อยกว่าจะแสดงถึงศักยภาพที่ดีกว่า
ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันระดับโลก
ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนั้นถือเป็นข้อเสียเปรียบ

 

เรามีช่วงของอุปกรณ์ควบคุมที่ช่วยให้คุณสามารถลดการใช้ไฟฟ้า
และการใช้พลังงานโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ
ตั้งแต่ระบบที่ควบคุมง่ายด้วยตนเองไปจนถึงระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ,
ระบบแบบศาสตร์และศิลป์
ซึ่งการลงทุนในระบบการควบคุมของ Plymovent
คือการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อการแข่งขันในอนาคต

 

1. แบบเรียบง่าย

การควบคุมมอเตอร์ด้วยตนเองเป็นวิธีที่ง่าย
และมีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานในระบบที่มีขนาดเล็ก

2. ดำเนินงานโดยอัตโนมัติ

เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเปิดหรือปิดระบบ
เพราะระบบจะทำโดยอัตโนมัติ

3. ประหยัดพลังงาน

ระบบควบคุมจะสร้างการประหยัดการใช้พลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้า
พัดลมขนาดเล็กใช้พลังงานต่ำจะสามารถทำงานได้เช่นเดียวกันกับพัดลมขนาดใหญ่กว่า
เมื่อใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
ซึ่งพัดลมขนาดเล็กยังจะช่วยประหยัดเงินโดยจะแยกอากาศร้อนเมื่อจำเป็นเท่านั้น
ทั่วโลกตระหนักถึงการประหยัดพลังงานในทุกรูปแบบที่เป็นไปได้

4. ปรับเปลี่ยนได้

เราสามารถออกแบบระบบให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า

5. ต้นทุนการติดตั้งที่ต่ำกว่า

ราคาในการติดตั้งท่อ ,เครื่องจักรกล และระบบไฟฟ้าถูกกว่า เนื่องจากตัวกรอง, พัดลม
และท่อที่มีขนาดเล็กกว่าจึงทำให้การติดตั้งโดยรวมทำได้ง่ายกว่า เร็วกว่า
และราคาจึงถูกกว่า

6. ช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ระดับเสียงรบกวนในสภาพแวดล้อมการทำงานจะลดลง
นี่คือตัวอย่างความสำเร็จของการควบคุมพัดลม
ด้วยระบบอัตโนมัติซึ่งจะทำให้พัดลมทำงานเฉพาะเท่าที่จำเป็น

7. มีประสิทธิภาพ

ระบบควบคุมจะเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการสกัดได้ตลอดเวลา
ซึ่งตัวอย่างก็คือการมีปริมาณอากาศที่ถูกสกัดต่อเครื่องสกัดแต่ละตัวในปริมาณที่ถูกต้อง
ตามความต้องการ