ชิ้นส่วนอะไหล่แขนสกัด/ดูด

กรุณาดูรายการชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ ที่ด้านล่าง
รายการเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนอะไหล่ที่ต้องการ
กรุณาระบุหมายเลขนี้เมื่อสั่งซื้ออะไหล่ผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือสำนักงาน PLYMOVENT ของคุณ

Arms General
EconomyArm
ERC
Flex-2
Flex-3 / Flex-4
FlexMax
Junior LM-2
KUA
MiniMan
MultiSmart Arm
NEC TNB NMB
SLE-30 / SUS-5/160
T-Flex/CW
T-Flex
UK Plymoth
UltraFlex-3 / UltraFlex-4
UltraFlex-4/LowCeiling