เฟิร์มแวร์ ControlPro

เฟิร์มแวร์ ControlPro

การติดตั้งใหม่ๆของ Plymovent ส่วนใหญ่จะมีการติดตั้งด้วย ControlPro
ControlPro สามารถอัพเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ได้ เราแนะนำให้ทำการอัพเดทระบบเสมอด้วยเวอร์ชั่นล่าสุดที่มี

Please click on the link below to receive the installation instructions and download the firmware. We recommend to print these instructions and keep them at hand, when performing all the steps.

ControlPro/Panel:
ControlPro/HMI: