การสกัดควันที่เกิดจาการเชื่อม

There are international standards for the preferred order in which welding fumes must be captured.

บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมาย
ที่จะต้องทำให้ควันเชื่อมในเขตการหายใจของช่างเชื่อมอยู่ต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้
เนื่องจากควันที่เกิดจากการเชื่อมเป็นอันตรายต่อสุขภาพ,
ดังนั้นควรจะต้องทำให้ลดลงและ / หรือทำการสกัดจากพื้นที่ที่ควันเชื่อมถูกเก็บสะสมอยู่ บริษัท
PLYMOVENT นำเสนอการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพหลากหลายรูปแบบ
สำหรับการสกัดควันที่เกิดจากการเชื่อม

 

ลำดับขั้นในการบำบัดควันที่เกิดจากการเชื่อม

มีมาตรฐานสากลสำหรับข้อบังคับว่าควันที่เกิดจากการเชื่อมจะต้องถูกดักจับ ข้อบังคับนี้จะแสดงอยู่ด้านล่าง
วิธีการแก้ปัญหาต่อไปคือการเลือกใช้หากวิธีก่อนหน้าไม่สามารถนำมาใช้ได้หรือเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา
ในทางปฏิบัติการแก้ปัญหาโดยรวมสำหรับโรงปฏิบัติงานมักจะเป็นการผสมผสานของวิธีการ

  1. ลดหรือหลีกเลี่ยงการผลิตควันที่เกิดจากการเชื่อม
  2. ดักจับควันที่เกิดจากการเชื่อมจากแหล่งกำเนิด
  3. การแยกแหล่งปัญหาออกจากคนโดยการวางระบบอัตโนมัติ
    เช่น Hood สกัด/ดูด
  4. การระบายอากาศทั่วไปและการป้องกันส่วนบุคคล

 

โรงงานที่สะอาดขึ้น

เมื่อควันที่เกิดจากการเชื่อมถูกจับออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ,
จะช่วยป้องกันไม่ให้อากาศที่ถูกปนเปื้อนแพร่กระจายไปทั่วบริเวณ
บริเวณของเครื่องจักร,เครื่องมือ,ผลิตภัณฑ์,ออฟฟิศและพื้นที่ที่เหลือจะคงความสะอาดเพราะไม่มีฝุ่นละอองและควันอีกต่อไป

 

การขาดงานเนื่องจากการป่วยน้อยลง

การสกัดควันที่เกิดจากการเชื่อมมีแนวโน้มที่จะลดการขาดของแรงงานที่เกิดจากการเจ็บป่วย
นอกจากนี้ยังสามารถลดข้อร้องเรียนด้านสุขภาพอื่น ๆ ทั่วทั้ง บริษัท
เช่นโรคหอบหืดที่เกิดจากสภาวะการทำงานและการระคายเคืองตา

 

ข้อบังคับเกี่ยวกับการสกัดควันเชื่อมถูกใส่ไว้ในทางปฏิบัติ

กรณีการอ้างอิงของเราจะช่วยให้ท่านมีตัวอย่างการปฏิบัติบางส่วนของ
บริษัท ที่เราทำให้ควันที่เกิดจากการเชื่อมในโรงปฏิบัติงาน
ลดลงอย่างมีประสิทธิภาพ,ด้วยการใช้เทคนิคดังกล่าวข้างต้น

 

หากท่านต้องการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารของท่าน? ติดต่อเรา, เรามีคำแนะนำดี ๆ ให้ฟรี!

ติดต่อเรา
และพิสูจน์ว่าเราสามารถช่วยท่านปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารของท่านได้