การสกัดควันที่เกิดจาการเชื่อม

There are international standards for the preferred order in which welding fumes must be captured.

บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมาย
ที่จะต้องทำให้ควันเชื่อมในเขตการหายใจของช่างเชื่อมอยู่ต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้
เนื่องจากควันที่เกิดจากการเชื่อมเป็นอันตรายต่อสุขภาพ,
ดังนั้นควรจะต้องทำให้ลดลงและ / หรือทำการสกัดจากพื้นที่ที่ควันเชื่อมถูกเก็บสะสมอยู่ บริษัท
PLYMOVENT นำเสนอการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพหลากหลายรูปแบบ
สำหรับการสกัดควันที่เกิดจากการเชื่อม

 

ลำดับขั้นในการบำบัดควันที่เกิดจากการเชื่อม

มีมาตรฐานสากลสำหรับข้อบังคับว่าควันที่เกิดจากการเชื่อมจะต้องถูกดักจับ ข้อบังคับนี้จะแสดงอยู่ด้านล่าง
วิธีการแก้ปัญหาต่อไปคือการเลือกใช้หากวิธีก่อนหน้าไม่สามารถนำมาใช้ได้หรือเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา
ในทางปฏิบัติการแก้ปัญหาโดยรวมสำหรับโรงปฏิบัติงานมักจะเป็นการผสมผสานของวิธีการ

  1. ลดหรือหลีกเลี่ยงการผลิตควันที่เกิดจากการเชื่อม
  2. ดักจับควันที่เกิดจากการเชื่อมจากแหล่งกำเนิด
  3. การแยกแหล่งปัญหาออกจากคนโดยการวางระบบอัตโนมัติ
    เช่น Hood สกัด/ดูด
  4. การระบายอากาศทั่วไปและการป้องกันส่วนบุคคล

 

1. การลดควันที่เกิดจากการเชื่อม

ขั้นตอนแรกในการสร้างอากาศสะอาดในสภาพแวดล้อมการทำงานคือขั้นตอนแรกในการสร้างอากาศสะอาดในสภาพแวดล้อมการทำงานคือ
ต้องมั่นใจว่ามีการใช้กระบวนการเชื่อมที่ดีที่สุด
ซึ่งหากเป็นไปได้อาจพิจารณาเลือกใช้วิธีการเชื่อมทางเลือก
นอกเหนือไปจากกระบวนการเชื่อมแล้ว
วัสดุที่ใช้จะต้องสะอาด,กำจัดเอาน้ำมัน,วัสดุเคลือบและสนิมออก ฯลฯ

ด้วยเหตุผลทางคุณภาพลูกค้าของเราพิจารณาสิ่งนี้เป็นอันดับแรก
ขอแนะนำให้ติดต่อกับผู้จัดจำหน่ายเครื่องเชื่อมของท่านในส่วนของการเชื่อม

แต่น่าเสียดายที่ขั้นตอนแรกนี้มักจะไม่เพียงพอที่จะสร้างความมั่นใจ
ในเรื่องสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย;ดังนั้น จึงต้องมีการดำเนินการขั้นตอนเพิ่มเติม

 

2. การสกัด ณ แหล่งกำเนิด

การสกัด/ดูดบริเวณแหล่งต้นกำเนิดเท่านั้นจึงจะช่วยป้องกันช่างเชื่อมและ  ป้องกันการสะสมของควันเชื่อมในโรงปฏิบัติงาน

การสกัด/ดูดบริเวณแหล่งต้นกำเนิดเท่านั้นจึงจะช่วยป้องกันช่างเชื่อมและ
ป้องกันการสะสมของควันเชื่อมในโรงปฏิบัติงาน
วิธีการสกัดจับจากแหล่งต้นกำเนิดจะทำงานได้ดีกว่าหากมีการผสมผสาน
เข้าไปในส่วนของพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น โต๊ะทำงาน Downdraft และ Backdraft
ที่เป็นการผสมผสานระหว่าง โต๊ะทำงานกับเครื่องสกัด/ดูดควัน
วิธีการแบบอื่น คือ การใช้แขนสกัด/ดูด
ที่สามารถจัดวางตำแหน่งได้ง่ายให้ใกล้กับแหล่งต้นกำเนิดหรือปืนเชื่อมเพื่อทำการสกัด/ดูดควัน

PLYMOVENT มีชุดควบคุมแบบเต็มรูปแบบและอุปกรณ์เสริมเพื่อการปรับแต่งระบบให้ตอบสนองความต้องการ
เฉพาะส่วนได้ตามต้องการ
พารามิเตอร์การออกแบบ คือ ความสะดวกในการใช้งาน,ความยืดหยุ่น,การใช้พลังงาน
และระดับเสียง

 

3. การจัดแยกพื้นที่การเชื่อม

The extraction hood for welding fumes captures the fumes effectively and removes them from the work area.เมื่อการสกัด/ดูดไม่สามารถทำได้บริเวณใกล้กับแหล่งต้นกำเนิด วิธีที่ดีที่สุดคือ
การแยกแหล่งต้นกำเนิดออกมาจากส่วนที่เหลือของโรงปฏิบัติงาน
ถ้าเป็นไปได้ทั้งส่วนที่มาจากช่างเชื่อมโดยกระบวนการเชื่อม หรือจากการใช้หุ่นยนต์เชื่อม
ในกรณีนี้ทางออกที่ดีที่สุด คือ การใช้ Hood สกัด/ดูดพร้อมด้วยแถบเชื่อม
ล้อมรอบพื้นที่ที่มีกระบวนการเชื่อม ผู้ที่ทำงานอยู่ใกล้กับ Hood
สกัด/ดูดจะได้รับการปกป้อง,แต่ สำหรับผู้ที่ทำงานอยู่ภายใน Hood
สกัด/ดูดจะต้องมีการป้องกันส่วนบุคคลเพิ่มเติม

 

4. การกรองทั่วไป

Effectively remove welding fumes from a facility with the Push-Pull system.

บางครั้งการสกัด/ดูดบริเวณแหล่งต้นกำเนิดและการใช้ Hood สกัด/ดูด
ก็ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาทั้งหมดได้
ในกรณีนี้,วิธีการทำความสะอาดอากาศทั่วไปและการระบายอากาศ
ร่วมกับการป้องกันส่วนบุคคลก็เป็นวิธีที่ต้องนำมาใช้
ด้วยวิธีนี้ควันที่สะสมในโรงปฏิบัติงานก็จะถูกจับและกรอง

 

ข้อดีของการดูดควันเชื่อม

  • โรงงานที่สะอาดขึ้น: 

เมื่อควันที่เกิดจากการเชื่อมถูกจับออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ,
จะช่วยป้องกันไม่ให้อากาศที่ถูกปนเปื้อนแพร่กระจายไปทั่วบริเวณ
บริเวณของเครื่องจักร,เครื่องมือ,ผลิตภัณฑ์,ออฟฟิศและพื้นที่ที่เหลือจะคงความสะอาดเพราะไม่มีฝุ่นละอองและควันอีกต่อไป

 

  • การขาดงานเนื่องจากการป่วยน้อยลง:

การสกัดควันที่เกิดจากการเชื่อมมีแนวโน้มที่จะลดการขาดของแรงงานที่เกิดจากการเจ็บป่วย
นอกจากนี้ยังสามารถลดข้อร้องเรียนด้านสุขภาพอื่น ๆ ทั่วทั้ง บริษัท
เช่นโรคหอบหืดที่เกิดจากสภาวะการทำงานและการระคายเคืองตา

 

ข้อบังคับเกี่ยวกับการสกัดควันเชื่อมถูกใส่ไว้ในทางปฏิบัติ

กรณีการอ้างอิงของเราจะช่วยให้ท่านมีตัวอย่างการปฏิบัติบางส่วนของ
บริษัท ที่เราทำให้ควันที่เกิดจากการเชื่อมในโรงปฏิบัติงาน
ลดลงอย่างมีประสิทธิภาพ,ด้วยการใช้เทคนิคดังกล่าวข้างต้น

 

หากท่านต้องการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารของท่าน? ติดต่อเรา, เรามีคำแนะนำดี ๆ ให้ฟรี!

ติดต่อเรา
และพิสูจน์ว่าเราสามารถช่วยท่านปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารของท่านได้