การกรองทั่วไป

Effectively remove welding fumes from a facility with the Push-Pull system.

บางครั้งการสกัด/ดูดบริเวณแหล่งต้นกำเนิดและการใช้ Hood สกัด/ดูด
ก็ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาทั้งหมดได้
ในกรณีนี้,วิธีการทำความสะอาดอากาศทั่วไปและการระบายอากาศ
ร่วมกับการป้องกันส่วนบุคคลก็เป็นวิธีที่ต้องนำมาใช้
ด้วยวิธีนี้ควันที่สะสมในโรงปฏิบัติงานก็จะถูกจับและกรอง