การจัดแยกพื้นที่การเชื่อม

The extraction hood for welding fumes captures the fumes effectively and removes them from the work area.เมื่อการสกัด/ดูดไม่สามารถทำได้บริเวณใกล้กับแหล่งต้นกำเนิด วิธีที่ดีที่สุดคือ
การแยกแหล่งต้นกำเนิดออกมาจากส่วนที่เหลือของโรงปฏิบัติงาน
ถ้าเป็นไปได้ทั้งส่วนที่มาจากช่างเชื่อมโดยกระบวนการเชื่อม หรือจากการใช้หุ่นยนต์เชื่อม
ในกรณีนี้ทางออกที่ดีที่สุด คือ การใช้ Hood สกัด/ดูดพร้อมด้วยแถบเชื่อม
ล้อมรอบพื้นที่ที่มีกระบวนการเชื่อม ผู้ที่ทำงานอยู่ใกล้กับ Hood
สกัด/ดูดจะได้รับการปกป้อง,แต่ สำหรับผู้ที่ทำงานอยู่ภายใน Hood
สกัด/ดูดจะต้องมีการป้องกันส่วนบุคคลเพิ่มเติม