การลดควันที่เกิดจากการเชื่อม

Reducing welding fumes is the first step in creating clean air in your work environment. Ensure that the best available welding process is used for your application.ขั้นตอนแรกในการสร้างอากาศสะอาดในสภาพแวดล้อมการทำงานคือ
ต้องมั่นใจว่ามีการใช้กระบวนการเชื่อมที่ดีที่สุด
ซึ่งหากเป็นไปได้อาจพิจารณาเลือกใช้วิธีการเชื่อมทางเลือก
นอกเหนือไปจากกระบวนการเชื่อมแล้ว
วัสดุที่ใช้จะต้องสะอาด,กำจัดเอาน้ำมัน,วัสดุเคลือบและสนิมออก ฯลฯ

ด้วยเหตุผลทางคุณภาพลูกค้าของเราพิจารณาสิ่งนี้เป็นอันดับแรก
ขอแนะนำให้ติดต่อกับผู้จัดจำหน่ายเครื่องเชื่อมของท่านในส่วนของการเชื่อม

แต่น่าเสียดายที่ขั้นตอนแรกนี้มักจะไม่เพียงพอที่จะสร้างความมั่นใจ
ในเรื่องสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย;ดังนั้น จึงต้องมีการดำเนินการขั้นตอนเพิ่มเติม