การสกัด ณ แหล่งกำเนิด

The second step is 'at source extraction', removing the welding fumes at the source.

การสกัด/ดูดบริเวณแหล่งต้นกำเนิดเท่านั้นจึงจะช่วยป้องกันช่างเชื่อมและ
ป้องกันการสะสมของควันเชื่อมในโรงปฏิบัติงาน
วิธีการสกัดจับจากแหล่งต้นกำเนิดจะทำงานได้ดีกว่าหากมีการผสมผสาน
เข้าไปในส่วนของพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น โต๊ะทำงาน Downdraft และ Backdraft
ที่เป็นการผสมผสานระหว่าง โต๊ะทำงานกับเครื่องสกัด/ดูดควัน
วิธีการแบบอื่น คือ การใช้แขนสกัด/ดูด
ที่สามารถจัดวางตำแหน่งได้ง่ายให้ใกล้กับแหล่งต้นกำเนิดหรือปืนเชื่อมเพื่อทำการสกัด/ดูดควัน

PLYMOVENT มีชุดควบคุมแบบเต็มรูปแบบและอุปกรณ์เสริมเพื่อการปรับแต่งระบบให้ตอบสนองความต้องการ
เฉพาะส่วนได้ตามต้องการ
พารามิเตอร์การออกแบบ คือ ความสะดวกในการใช้งาน,ความยืดหยุ่น,การใช้พลังงาน
และระดับเสียง