ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของควันที่เกิดจากการเชื่อม

การสัมผัสกับควันที่เกิดจากการเชื่อมต่างชนิดกัน
อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพที่แตกต่างกัน หากช่างเชือม
มีการเชื่อมสูดดมก๊าซ,ควันและไอระเหยในปริมาณมากติดต่อกัน
เป็นระยะเวลานาน,อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้

 

ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพเมื่อสูดดมควันที่เกิดจากการเชื่อม

ควัน/ฝุ่นละออง ผลกระทบเฉียบพลันที่อาจเกิดขึ้นได้ ผลกระทบระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นได้
ควันที่เกิดจากการเชื่อม (โดยทั่วไป) เสียงแหบ,เจ็บคอ,ระคายเคืองตา,
ไข้โลหะ
หลอดลมอักเสบ,
มีผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์
ก่อให้เกิดมะเร็ง
โครเมียม (ในควันที่เกิดจากการเชื่อมในกรณีที่มีการเชื่อมเกี่ยวกับสแตนเลส)   ก่อให้เกิดมะเร็ง
นิกเกิล (ในควันที่เกิดจากการเชื่อมในกรณีที่มีการเชื่อมเกี่ยวกับสแตนเลส) ไข้โลหะ ก่อให้เกิดมะเร็ง
อะลูมิเนียม เกิดการระคายเคืองของอวัยวะเกี่ยวกับ ระบบทางเดินหายใจ,
ไข้โลหะ
 
แมงกานีส โรคปอดบวม ทำลายระบบประสาทส่วนกลาง
สังกะสี ไข้โลหะ  
ทองแดง ไข้โลหะ  
แมงกานีส เกิดการระคายเคืองของอวัยวะเกี่ยวกับ ระบบทางเดินหายใจ,
ไข้โลหะ
 
ตะกั่ว   เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบเลือดและไต
มีผลกระทบต่อระบบการสืบพันธุ์

 

ก๊าซ ผลกระทบเฉียบพลันที่อาจเกิดขึ้นได้ ผลกระทบระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นได้
ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ การระคายเคืองของหลอดลมและตา,ปอดบวม โรคหลอดลมอักเสบ
ก็าชคาร์บอนมอนอกออกไซด์ หายใจติดขัด, หมดสติ มีผลกระทบต่อระบบการสืบพันธุ์
โอโซน การระคายเคืองของหลอดลมและตา,ปอดบวม  

เนื่องจากควันที่เกิดจากการเชื่อมเป็นอันตรายต่อสุขภาพ,
ดังนั้นควรจะต้องทำให้ลดลงและ / หรือทำการสกัดจากพื้นที่ที่ควันเชื่อมถูกเก็บสะสมอยู่ บริษัท

 

ที่มา : ให้ร่างกายห่างไกลจากควันเ่ชื่อม (ปี 2002)