สาระเกี่ยวกับควันที่เกิดจากการเชื่อม และการตัด

Welding fumes can contain various pollutants, depending on the metal used for welding.ควันเชื่อมมีส่วนผสมของไอโลหะและก๊าซที่ถูกผลิตขึ้นในระหว่างที่มี การเชื่อม โดยทั่วไปมีองค์ประกอบแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับโลหะที่ใช้สำหรับการเชื่อม ซึ่งทำให้ควันเชื่อมเหล่านี้ประกอบด้วยสารปนเปื้อนมากมาย อาทิเช่น

  • ส่วนผสมของอนุภาคในอากาศและ ก๊าซที่ถูกปล่อยออกมาหรือผลิต โดยกระบวนการเชื่อม
  • องค์ประกอบจะแตกต่างกันตามกระบวนการเชื่อม และโดยทั่วไปประกอบด้วยออกไซด์โลหะและ ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาของโลหะ ,อนุภาคจากฟลักซ์ของขั้วไฟฟ้าและก๊าซที่เกิดจากรังสียูวี เช่น ก๊าซโอโซนและก๊าชปกคลุม
  • เศษฝุ่นขนาดเล็กจะเข้าสู่ถุงลมภายในปอด และสามารถสะสมอยู่ในปอด และตกค้างอยู่ในร่างกาย
  • สารประกอบ ซึ่ง 90% ของอนุภาคมาจากวัสดุที่ใช้เชื่อม

ควันเชื่อมเข้าสู่ร่างกายมนุษย์โดยผ่านปอด ซึ่งจะปนเปื้อนไปกับอากาศที่เราหายใจ

ภาพด้านล่างแสดงให้เห็นขนาดของอนุภาคควันเชื่อมเปรียบเทียบกับอนุภาคอื่นๆ

Particle size of welding fumes vs. other dust (e.g. tobacco smoke, pollen, cement dust).

 

MAC (อัตราส่วนความเข้มข้นสูงสุดของสารเคมีที่ได้รับอนุญาต) เป็นคำย่อที่พบทั่วไปสำหรับค่ามาตรฐานการสัมผัสสารเคมีตามกฎหมาย ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นอัตราส่วนเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก สำหรับหนึ่งวันทำงานคือ 8 ชั่วโมงและทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง ซึ่งคือระดับที่คนงานอาจได้รับต่อเนื่อง โดยไม่มีผลร้ายต่อสุขภาพ ค่าที่เกี่ยวข้องในประเทศสหรัฐอเมริกาคือ TLV (ค่ามาตรฐานสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน), ซึ่งไม่ใช่เกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย แต่เป็นแนวทางที่เผยแพร่ในการประชุม องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา (ACGIH) ทั้งสองค่าจะถูกวัดในเขตการหายใจของช่างเชื่อม

 

หน่วยของความเข้มข้นจะถูกกำหนดค่าเป็น มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสำหรับกระบวนการเชื่อมต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้ระบบการสกัดควันเชื่อม

MAC value (TLV) per welding process, without using welding fume extraction systems.