เครื่องจำลองการเกิดควัน

เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อแสดงให้เห็นความเข้มข้น ของควันที่เกิดจากการเชื่อมที่เกิดขึ้น

เครื่องจำลองการเกิดควัน จะแสดงให้เห็นถึงเบื้องหลังของความเข้มข้นของควันเชื่อม.

เครื่องจำลองการเกิดควันเป็นเครื่องมือออกแบบ
และจำลองโปรแกรมในหนึ่งเดียว
การซื้อเครื่องระบายอากาศทั่วไปและระบบการกรองคุณภาพสูง,
เช่น ระบบPush-Pull หรือระบบ Dilulter
เป็นการลงทุนระยะยาว
จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเราที่
จะทำให้ลูกค้าเลือกระบบการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 100%

เครื่องจำลองการเกิดควัน
จะแสดงให้เห็นถึงเบื้องหลังของความเข้มข้นของควันเชื่อม
ที่เกิดขึ้นในโรงงานผลิต
เพื่อยืนยันให้เห็นถึงประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศทั่วไป
และระบบการกรอง การจำลองจะแสดงให้เห็นว่า
ระดับควันเชื่อมอยู่ภายใต้ระดับที่ต้องการ(ตามกฎหมาย)หรือไม่
ซึ่งเครื่องจำลองการเกิดควันจะสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของการลงทุนนี้
เครื่องจำลองการเกิดควัน ใช้เทคโนโลยี CFD
(การคำนวณพลศาสตร์ของไหล) ในการสร้างแบบจำลอง

 

ความน่าเชื่อถือ

ความน่าเชื่อถือของการจำลองจะขึ้นกับการป้อนข้อมูลของลูกค้า
ลูกค้าจำเป็นต้องให้ข้อมูลสำหรับการจำลองที่ถูกต้อง เช่น
ระบุกิจกรรมที่ทำการเชื่อม จำนวนช่างเชื่อม
และ/หรือเครื่องเชื่อมที่ใช้
งานอยู่ จำนวนชั่วโมงที่ทำการเชื่อมต่อวัน,เป็นต้น
จากนั้นทีมงานโครงการวิศวกรรมของ Plymovent
จะทำการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มานั้น ซึ่งข้อมูลที่ได้
ร่วมกับระบบการแก้ปัญหาที่ถูกเลือก
จะถูกทำการป้อนข้อมูลเพื่อใช้สำหรับเครื่องจำลองการเกิดควัน

PDF Icon Brochure FumeSimulator

 

กรุณาติดต่อเราเพื่อนสอบถามรายละเอียดและ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องจำลองการเกิดควัน

 

ชมตัวอย่างภาพยนตร์การจำลองการเกิดควันได้ด้านล่าง

***