เพอร์ซัลนัลโปร

นอกจากระบบดูดจับควันจากแหล่งกำเนิด ระบบกรองและระบายอากาศแล้ว เรายังมีหน้ากากเชื่อมที่เป็นอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) เมื่อทำงานเชื่อม ตัด และเจียร อุปกรณ์นี้มี 2 รุ่น โดยทั้งคู่ล้วนสวมใส่สบายและกระชับ สามารถต่อกับเครื่องหายใจกรองอากาศให้บริสุทธิ์แบบใช้พลังงาน (PAPR Unit) เพื่อรับอากาศบริสุทธิ์ขณะทำงาน

Plymovent ได้เสนอผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมให้กับช่างโลหะ เพื่อป้องกันควันเชื่อมและควันจากการตัด ด้วยการแนะนำสายผลิตภัณฑ์ใหม่ PersonalPro