แขนดูดแยกควัน | Plymovent

แขนดูด/สกัดควันสำหรับการเชื่อมและการตัด

 แขนดูดแยกควัน YouTubeการดักจับ ณ แหล่งต้นกำเนิดโดยตรงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการเกี่ยวข้องกับควันจากการเชื่อมที่เป็นพิษ
เรามีแขนดูดแยกควันให้เลือกหลากหลายประเภท เช่นแขนกระบอกโลหะ กระบอกพลาสติก หรือท่อ แขนดูดแยกควันหลายระยะตามพื้นที่ใช้งาน หากต้องการจะเพิ่มระยะ ก็สามารถติดตั้งกับชุดขยายระยะแขน หรือหากติดตั้งกับราง ก็สามารถเพิ่มระยะได้โดยไม่จำกัด