แขนดูดแยกควัน | Plymovent

แขนดูดแยกควันจากการเชื่อมและการตัด

 แขนดูดแยกควัน YouTubeแขนดูดแยกควันของเราช่วยให้คุณจับควันเชื่อมได้ที่แหล่งเกิด เรามีแขนดูดแยกควันให้เลือกหลากหลายประเภท เช่นแขนกระบอกโลหะ กระบอกพลาสติก หรือท่อ แขนดูดแยกควันหลายระยะตามพื้นที่ใช้งาน หากต้องการจะเพิ่มระยะ ก็สามารถติดตั้งกับชุดขยายระยะแขน หรือหากติดตั้งกับราง ก็สามารถเพิ่มระยะได้โดยไม่จำกัด