โต๊ะ Downdraft

DraftMax คือ โต๊ะทำงานแบบ Downdraft และ backdraft ที่สามารถสกัดควันและฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โต๊ะทำงานแบบ Downdraft และ backdraft,
DraftMax คือการผสมผสานระหว่างโต๊ะเชื่อมกับระบบสกัดและระบบกรอง
โต๊ะ downdraft ขนาดกะทัดรัดสามารถวางได้ทุกที่
เช่นภายในบูธเชื่อมหรือเชื่อมต่อกับท่อ
DraftMax เหมาะสำหรับการใช้งานได้หลากหลายประเภท เช่น การเชื่อม,
การเจียรและตัดพลาสม่า

การสกัดควัน

ระบบสกัดจะทำการสกัดเอาควันและฝุ่นละอองโดยตรงจากโซนหายใจ
ของช่างเชื่อมผ่านพื้นผิวการทำงานและแผงตัวเลือก Backdraft
ชุดBackdraft เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับแหล่งที่ทำให้เกิดความร้อน
เช่น การเชื่อม
สำหรับควันเชื่อมที่มีการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วจะสามารถขจัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การผสมผสานระหว่าง downdraft และ
Backdraft ร่วมกัน

โมเดลหลากหลายของ DraftMax

โต๊ะทำงาน downdraft and backdraft ของเรามี 2 แบบด้วยกัน

การอ้างอิง