โต๊ะสำหรับงานเชื่อม DraftMax

Downdraft and backdraft work bench with integrated filter

โต๊ะสำหรับงานเชื่อม DraftMax
โต๊ะสำหรับงานเชื่อม DraftMax
โต๊ะสำหรับงานเชื่อม DraftMax
ไฮไลท์
 • ตัวกรองรวม
 • พื้นผิวตัวกรองขนาดใหญ่และมีอายุการใช้งานนาน
 • เป็นมิตรต่อการบำรุงรักษา
 • ระบบจับประกายไฟสามทาง
วีดีโอ
ขอราคา ซื้อเดี๋ยวนี้
รายละเอียด

ความปลอดภัย

ตัวจับประกายไฟจะป้องกันไม่ให้ประกายไฟเข้าถึงตลับกรอง
ซึ่งตัวจับประกายไฟจะถูกติดตั้งอยู่ใต้พื้นผิวการทำงานของโต๊ะ downdraft
เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นพื้นที่การทำงานที่ปลอดภัย

เป็นมิตรต่อการบำรุงรักษา

การบำรุงรักษาสามารถทำได้จากด้านหน้าของโต๊ะ downdraft
ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนไส้กรองและนำขยะออกมาทิ้ง
การกรองจะเกิดขึ้นผ่านไส้กรองรูปไข่สองตัวที่มีพื้นผิวตัวกรองทั้งหมด 52
ตารางมิลลิเมตร
ตลับกรองครอบคลุมพื้นผิวตัวกรองขนาดใหญ่,ส่งผลให้มีอายุการใช้งานได้นาน
ซึ่งหมายถึงการบำรุงรักษาที่น้อยลงและ
ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด

 

แบบ Plug & play

 • DraftMax Basic เป็นโต๊ะทำงานที่เหมาะสมกับกิจกรรมงานเชื่อมและงานเจียร
  ขนาดเบาไปจนถึงขนาดกลางและด้วยพื้นผิวตัวกรองที่มีขนาดใหญ่,
  ทำให้มีประสิทธิภาพการกรองที่สูง
  และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในระดับต่ำ
 • DraftMax Ultra เป็นโต๊ะทำงานที่ประกอบไปด้วยระบบกรองที่สามารถ
  ทำความสะอาดตนเอง
  ระบบทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพช่วยให้มั่นใจได้ว่าตัีวกรองจะทำ
  การกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง
  การทำความสะอาดไส้กรองจะเกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอนและ
  จะดำเนินการด้วยตนเอง
  ชุดเครื่องมือนี้จะเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
  ภาวะควันหนาแน่น
  นอกจากนี้ระบบทำความสะอาดจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติทันทีที่พัดลมถูกปิด
  ยิ่งกว่านั้นยังมีอุปกรณ์ START / STOP
  อัตโนมัติทำให้ชุดเครื่องมืิอนี้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น
คำแนะนำ
 • เวิร์ีคชอปขนาดเล็ก
 • โรงเรียนฝึกสอนการเชื่อม
การอ้างอิง
91682