โต๊ะสำหรับงานเชื่อมพร้อมด้วยการสกัด DraftMax Eco

Downdraft and backdraft work bench suited for ductwork

โต๊ะสำหรับงานเชื่อมพร้อมด้วยการสกัด DraftMax Eco
โต๊ะสำหรับงานเชื่อมพร้อมด้วยการสกัด DraftMax Eco
ไฮไลท์
  • โต๊ะทำงานที่ประกอบด้วยเครื่องสกัดควัน
  • เหมาะสำหรับงานท่อ
  • ตัวเลือก backdraft สำหรับควันที่มีการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว
วีดีโอ
ขอราคา
รายละเอียด

DraftMax Eco เป็นโต๊ะทำงาน downdraft
ที่ประกอบด้วยตัวจับประกายไฟรวม แต่ไม่มีไส้กรอง
DraftMax Eco เหมาะสำหรับงานท่อ
ซึ่งจะต้องมีการเชื่อมต่อกับพัดลมภายนอกและระบบกรอง เช่น SCS หรือ
หน่วยกรอง MDB

บทความพิเศษ
  • เหมาะสำหรับงานท่อ
  • ระบบแก้ปัญหา
การอ้างอิง
91682