ละอองน้ำมันคืออะไร

ในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับโลหะ, สารหล่อเย็น(MWF)
ถูกใช้เพื่อการระบายความร้อนและหล่อลื่นในกิจกรรมของเครื่องจักร
สารหล่อเย็นจะช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างเครื่องมือและชิ้นงาน
นอกจากนั้นยังช่วยยืดอายุการทำงานของเครื่องมือ,
ชะล้างตะกอนและปกป้องพื้นผิวของชิ้นงาน

สารหล่อเย็นมีส่วนผสมที่ซับซ้อน,ซึ่งอาจจะมีแร่ธาตุและ/หรือน้ำมันสังเคราะห์เจือปน,
เช่น ไบโอทรินและสารยับยั้งการเกิดสนิม ฯลฯ รวมทั้งสารปนเปื้อน เช่น
โลหะละเอียด,น้ำมันตกค้างและแบคทีเรีย
เมื่อหยดของสารหล่อเย็นเหล่านี้ลอยอยู่ในอากาศ,จะถูกเรียกว่าละอองน้ำมัน

 

ละอองน้ำมันและควันน้ำมัน

ละอองน้ำมันเกิดจากการที่สารหล่อเย็นสัมผัสกับเครื่องมือที่หมุนอย่างรวดเร็ว
(เช่น จากขั้นตอนการกัดและการเจาะ) จากนั้นละอองน้ำมันก็จะกระจายไปในอากาศ

นอกเหนือไปจากละอองน้ำมัน,ควันน้ำมันอาจเกิดขึ้นได้
ซึ่งจะเป็นละอองขนาดเล็กกว่าละอองน้ำมัน เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงของชิ้นส่วนโลหะ
ในระหว่างกระบวนของเครื่องจักร (เช่นขั้นตอนการบด)
สารหล่อเย็นจะร้อนมากเกินไปและเริ่มที่จะ“เผาไหม้” และย่อยสลาย

หยดเล็ก ๆ ในอากาศ, ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโดยประมาณเท่ากับ 1 ไมครอน, จะถูกกำหนดให้เป็นละอองน้ำมัน
ทุกอย่างที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็กกว่าจะถือเป็นควันน้ำมัน

 

ขีดจำกัดการสัมผัสละอองน้ำมันที่แนะนำ

เนื่องจากความแตกต่างกันของชนิดของสารหล่อเย็น,
องค์ประกอบของละอองส่วนใหญ่ก็จะแตกต่างกัน,ทำให้ยากที่จะมีขีดจำกัดการสัมผัส
ที่แนะนำเพียงหนึ่งเดียว
ประเทศส่วนใหญ่ให้ความแตกต่างของละอองน้ำมันที่แปรสภาพจากสารหล่อเย็นที่มี
สารตั้งต้นมาจากน้ำเป็นส่วนผสมและแร่น้ำมัน

ในประเทศสหรัฐอเมริกา , องค์กร OSHA ได้กำหนดค่ามาตรฐานตามกฎหมายของสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน(PEL)
สำหรับแร่น้ำมันที่ 5.0 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ( 10ชั่วโมง TWA ) และ
ค่ามาตรฐานของสารเคมีในบรรยากาศการทำงานที่แนะนำโดยองค์กร NIOSH (REL)
สำหรับสารหล่อเย็นทุกประเภทที่ 0.5 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (10ชั่วโมง TWA)
ในยุโรป, องค์กร IFA ( รู้จักกันในชื่อเดิม BGIA )
ในเยอรมันได้มีการกำหนดขีดจำกัดไว้ที่ 10 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
สำหรับสารหล่อเย็นที่มีน้ำเป็นส่วนผสมและไม่มีน้ำเป็นส่วนผสมที่มีจุดระเหยมากกว่า 100 องศาเซลเซียส
สถาบันการวิจัยแห่งชาติ de Recherche et de Sécurité (INRS)
ในประเทศฝรั่งเศสเป็นองค์กรหนึ่งที่มีขีดจำกัดการสัมผัสที่แนะนำต่ำสุดที่ 1
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตรของละอองของเหลว
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีค่ามาตรฐานตามกฎหมายของสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน
สำหรับแร่น้ำมันหนักที่มีจุดเดือดมากกว่า 350 องศาเซลเซียสเพียง 2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร *

 

ละอองน้ำมัน – อันตรายต่อคน, เครื่องจักรและสภาพแวดล้อม

กระบวนการทำงานเกี่ยวกับโลหะหลายกระบวนการก่อให้เกิดละอองน้ำมัน, เช่นการกัด,
การกลึง, การเจียรและการเจาะ
ถ้าสารหล่อเย็นก่อตัวเป็นละอองในระหว่างกระบวนการเหล่านี้,
หยดขนาดใหญ่สามารถเข้าไปในจมูกและหลอดลม และสามารถกลืนได้
หยดเล็กสามารถผ่านเข้าไปในปอด และอาจทำให้เกิดการระคายเคืองตา,จมูกและคอ
ควันและละอองน้ำมันอาจประกอบไปด้วยอนุภาคโลหะซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง
ถ้าละอองตกลงบนพื้นโรงงานก็สร้างความเสี่ยงของการลื่นไถล

ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อมนุษย์,ยังมีผลกระทบต่อเครื่องจักรอีกด้วย
หากละอองตกลงบนเครื่องจักร,
ก็สามารถสร้างความเสียหายอันเนื่องมาจากการกัดกร่อน
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเปราะบางของเครื่องจักรก็อาจได้รับผลกระทบจากละออง
ซึ่งจะนำไปสู่ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่สูง

หากเครื่องจักรและสภาพแวดล้อมไม่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง,
ละอองน้ำมันที่ตกลงมาอาจก่อให้เกิดไฟไหม้
และการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อรายังสามารถก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัย
ดังนั้น,การตรวจสอบ,การกรองและกำจัดละอองน้ำมันที่มีประสิทธิภาพจึงสำคัญมาก !

 

ปริมาณของละอองน้ำมัน

ในระหว่างการทำงานของเครื่องจักร,ละอองน้ำมันจะถูกผลิตโดยปฏิกิริยาของของเหลวกับ
ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว เมื่อของเหลวชนเข้ากับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว,
มันจะถูกตีกลับและแตกตัวเป็นหยดเล็ก ๆ สถานะก๊าซของของเหลวใด ๆ เกิดจากการที่
โมเลกุลกระจาย (ระเหย) ออกจากพื้นผิวของของเหลว
การระเหยจะเพิ่มขึ้นด้วยจุดเดือดต่ำของของเหลวและ
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของของเหลว
ในส่วนผสมที่มีน้ำเป็นสารตั้งต้นการระเหยจะเพิ่มความชื้นในโรงงาน
การก่อให้เกิดละอองส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับ:

  • ความเร็วที่สูงขึ้นของเครื่องมือ = การก่อให้เกิดละอองที่มากขึ้น
  • ปริมาณ,อัตราและจุดที่ส่งสารหล่อเย็นไปยังคมมีด
  • อุณหภูมิที่สูงขึ้นของชิ้นงาน = การก่อให้เกิดควันน้ำมันที่มากขึ้น

 

*) แหล่งที่มา: https://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr1044.pdf (Chapter 1.2)