เกี่ยวกับละอองนำ้มัน

During milling, turning, grinding and boring (and other metal-cutting machining activities) metalworking fluids form a mist of small droplets.

กระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรผลิตสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายจำนวนมาก
ที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสารหล่อเย็น
ช่างเครื่องมักจะตระหนักดีถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเครื่องจักร
แต่มักจะไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับอันตรายที่มีต่อสุขภาพในการใช้งานเกี่ยวกับสารหล่อเย็น

ในระหว่างกระบวนการกัด,กลึง, บดและคว้าน (และกิจกรรมของเครื่องจักรกลตัดโลหะอื่น ๆ )
สารหล่อเย็นจะเปลี่ยนรูปกลายเป็นหมอกหรือละอองขนาดเล็ก
ละอองน้ำมันเหล่านี้จะลอยอยู่ในอากาศและสามารถสูดดมและเข้าสู่ในร่างกายได้
เมื่อของเหลวเหล่านี้เปลี่ยนรูปกลายเป็นหมอกในระหว่างขั้นตอนของเครื่องจักร
ละอองขนาดใหญ่จะสามารถผ่านเข้าไปในจมูกและหลอดลมและสามารถกลืนกิน
ส่วนละอองขนาดเล็กจะสามารถผ่านเข้าสู่ปอดได้
ซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพและทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อตา จมูกและลำคอ

 

ค่ามาตรฐานของสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน (TLV)

ทุกประเทศมีค่า TLV ของตัวเอง
ที่จะกำหนดมาตรฐานของคุณภาพอากาศภายในอาคารในโรงงาน
ค่า TLV ในส่วนของ หมอก/ควันของน้ำยาหล่อเย็นจะวัดเป็น มิลลิกรัม / ลูกบาศก์เมตร
การวัดจะทำภายในบริเวณหรือใกล้กับเขตการหายใจของผู้ปฎิบัติงาน ซึ่งหมายความว่าค่า
TLV ที่ได้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าของ
หมอก/ควันของน้ำยาหล่อเย็นที่ผู้ปฎิบัติงานได้ทำการสูดดมเข้าไป

 

ค่าขีดจำกัดขององค์กร

ในหลายประเทศมีกฎหมายไม่ได้ขึ้นอยู่กับมาตรฐานอุตสาหกรรม
หรือเป็นเพียงแค่คำแนะนำเท่านั้น ดังนั้น
บริษัทข้ามชาติจำนวนมากจึงมีการตั้งค่าขีดจำกัดสุขอนามัย
เพื่อสร้างมาตรฐานการผลิตระดับโลกของตัวเอง เหตุผลสำหรับการทำเช่นนี้
ก็เพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพอากาศจะอยู่ในระดับที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
เพื่อให้แน่ใจว่าการผลิตจะเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
ในทุกประเทศที่บริษัทมีการดำเนินการอยู่

 

ค่าความเข้มข้นสูงสุดของสารเคมีในอากาศที่ปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานจะได้รับ ในระยะเวลาสั้น

STV คือ ค่าความเข้มข้นสูงสุดของสารเคมีในอากาศที่ปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานจะได้รับ
โดยปกติเป็นระยะเวลาไม่เกิน 15 นาทีและทำซ้ำได้สูงสุด 4 ครั้งต่อวัน อย่างน้อยครั้งละ 60
นาทีระหว่างแต่ละการสัมผัส ประเทศส่วนใหญ่มีกฎระเบียบเกี่ยวกับค่า STV
แต่จะไม่เป็นที่รู้จักเช่นเดียวกับค่า TLV