การสกัดไอเสียจากยานยนต์

เราให้บริการเกี่ยวกับระบบสกัด/ดูดไอเสียของรถที่จะให้อากาศที่สะอาด
ในสภาพแวดล้อมการทำงานของช่างซ่อมรถ และเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

เครื่องยนต์ดีเซล,ที่ใช้ในรถดับเพลิง, ผลิตส่วนผสมของ
ก๊าซพิษและฝุ่นละอองที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้
ซึ่งไอเสียอันตรายจากรถเหล่านี้ในสถานีดับเพลิง
เป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงโรคมะเร็งที่มีผลต่อสุขภาพของนักผจญเพลิง
และเป็นภาระความรับผิดชอบตามกฎหมายที่สำคัญของสถานีดับเพลิง
การลดความเสี่ยงเหล่านี้จะเป็นการสร้างสภาพการทำงานที่ดีต่อสุขภาพและความป
ลอดภัยซึ่งปัจจัยที่สำคัญ มาตรการป้องกันจึงเป็นสิ่งสำคัญ

กำจัดสารอันตรายนี้จากสถานีดับเพลิงของคุณ
ด้วยระบบการจับและกำจัดไอเสียรถยนต์ของเรา
จากสถานีเดิมที่มีอยู่ไปสู่รูปแบบใหม่ที่สร้างขึ้น,ด้วยระบบเริ่มงานอัตโ
นมัติ และ ระบบดักจับจากแหล่งต้นกำเนิดที่แยกออกจากกัน
เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับการควบคุมการปล่อยไอเสียภายในสถานีดับเพ
ลิงของคุณ

ลูกค้าที่มีความพอใจมากมาย

เราทำการติดตั้งระบบดักจับจากแหล่งต้นกำเนิดไปกว่า 50,000 ระบบ
เพื่อกำจัดไอเสียของดีเซลในสถานีดับเพลิงทั่วโลก

คุณมีคำถามหรือไม่?
ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่

PLYMOVENT มีสำนักงานขายอยู่ใน 9 ประเทศ
ส่วนที่เหลือของโลกจะครอบคลุมด้วยเครือข่าย
ของตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตมากกว่า 85 แห่ง

สถานที่ตั้งของตัวแทนจำหน่าย