การซ่อมแซมอุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตร

Capture vehicle exhaust gases at source from agricultural vehicles as tractors and combines.

เรานำเสนอวิธีการแก้ปัญหาต่างๆสำหรับการดักจับก๊าซไอเสียของยานพาหนะจากแหล่งต้นกำ
เนิดที่เกิดจากยานพาหนะทางการเกษตร  เช่น รถแทรกเตอร์, เครื่องจักรตัดและนวดเมล็ดข้าว
ฯลฯ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้ในหลายพื้นที่ เช่น
พื้นที่ให้บริการของตัวแทนจำหน่าย / โรงปฏิบัติการ,โรงซ่อมรถหรือสถานีทดสอบ

กรุณาติดต่อเราเพื่อให้เราจัดหาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับคุณ