ขนาดพื้นที่การทำงานแบบไม่จำกัด

ระบบนี้มีความยืดหยุ่นสูงสุด ระยะการทำงานจะถูกกำหนดโดยความยาวของรางไอเสีย
และช่วยให้การขยายตัวในอนาคตเป็นไปได้ง่ายด้วยการเพิ่มรถเข็นหรือเพิ่มม้วนท่อ
ท่อไอเสียเพียงท่อเดียวสามารถให้บริการได้ในหลายพื้นที่โดยใช้การเลื่อนบนรางด้านบนยานพาหนะ
ผลิตภัณฑ์บางชนิดได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใช้กับยานพาหนะที่เคลื่อนที่ช้าภาย
ในพื้นที่ทำงาน

 

ระบบกำจัดไอเสียหนึ่งระบบสามารถประกอบขึ้นได้ด้วยผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่แตกต่างกัน,
ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ,ตัวอย่างบางส่วนเช่น:

 

  • Vehicle exhaust straight rail (STR)
  • Hose reel on rail (HRR)