บริเวณพื้นที่การทำงานขนาดเล็ก

Spring return hose systems are recommended for smaller working areas.

ระบบท่อสปริงดีดกลับเหมาะสำหรับนำมาใช้กับพื้นที่การทำงานขนาดเล็กที่มีรัศมีการทำงานป
กติตั้งแต่ 1.5 เมตร ถึง 3 เมตร/5 ฟุต ถึง 10 ฟุต
เมื่อต้องการทำการดูดสกัดไอเสีย,ผู้ใช้แค่ทำการดึงท่อไอเสียลง
และติดหัวฉีดไปที่ปลายท่อยานพาหนะ
เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนแล้วผู้ดำเนินการก็ทำการปลดหัวฉีด และดึงท่อกลับ
โดยการดึงท่อออกเพียงเล็กน้อยจากนั้นท่อจะดีดกลับและม้วนเข้าสู่ขดตามเดิม

 

ระบบกำจัดไอเสียหนึ่งระบบสามารถประกอบขึ้นได้ด้วยผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่แตกต่างกัน,
ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ,ตัวอย่างบางส่วนเช่น:

  • Spring-operated exhaust reels (SER)
  • Fixed exhaust extractor (FE) with direct-mount fan (FEF)