บริเวณพื้นที่การทำงานขนาดใหญ่

ด้วยระบบแก้ปัญหาการสกัดไอเสียของ PLYMOVENT
คุณจะสามารถดักจับและขจัดควันไอเสียอันตรายของยานพาหนะจากพื้นที่การทำงานได้อย่าง
ปลอดภัยเพียงแค่เชื่อมต่อกับปลายท่อยานพาหนะ ระบบของ PLYMOVENT
หลายระบบเหมาะสำหรับพื้นที่การทำงานขนาดใหญ่ที่ส่วนปลายสุดของท่อไอเสีย
มีความยาวตั้งแต่ 6 เมตร ไปจนถึง 9 เมตร / 20 ฟุต ไปจนถึง 30ฟุต ห่างจากบริเวณที่ท่อ /
ม้วนท่อติดตั้งอยู่

ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ของ PLYMOVENT,
ทำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จากม้วนท่อ, ระบบ Boom
หรือรางสกัดซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบของโรงงาน, อาคารสิ่งก่อสร้าง
และวิธีการดำเนินงานที่ต้องการ

  • Spring operated exhaust reels (SER)
  • Motorized exhaust reels (MER)
  • Fixed exhaust on boom (FEB)