วิธีแก้ปัญหาสำหรับทุกขนาดพื้นที่การทำงาน

 

1.
บริเวณพื้นที่การทำงานขนาดเล็ก

ระบบท่อสปริงดีดกลับเหมาะสำหรับนำมาใช้กับพื้นที่การทำงานขนาดเล็กที่มีรัศมีการทำงานป
กติตั้งแต่ 1.5 เมตร ถึง 3 เมตร/5 ฟุต ถึง 10 ฟุต
เมื่อต้องการทำการดูดสกัดไอเสีย, ผู้ใช้แค่ทำการดึงท่อไอเสียลง
และติดหัวฉีดไปที่ปลายท่อยานพาหนะ
เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนแล้วผู้ดำเนินการก็ทำการปลดหัวฉีด และดึงท่อกลับ
โดยการดึงท่อออกเพียงเล็กน้อยจากนั้นท่อจะดีดกลับและม้วนเข้าสู่ขดตามเดิม

ระบบกำจัดไอเสียหนึ่งระบบสามารถประกอบขึ้นได้ด้วยผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่แตกต่างกัน,
ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ, ตัวอย่างบางส่วนเช่น:

 • ท่อม้วนทำงานด้วยสปริง (SER)
 • ท่อแขวนยืดหดได้ (FE) with direct-mount fan (FEF)

 

2.
บริเวณพื้นที่การทำงานขนาดกลาง

เรานำเสนอระบบดักจับสกัดไอเสียจากแหล่งต้นกำเนิดที่ติดตั้ง
โดยตรงกับยานพาหนะที่มีรัศมีการทำงาน ตั้งแต่ 1.5 เมตร ถึง 6 เมตร/5 ฟุต ถึง 20 ฟุต
เนื่องจากท่อที่จัดวางบนพื้นมักไม่เป็นที่นิยม
ดังนั้นเราจึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่จะปล่อยท่อลงมาจากด้านบน,
ซึงช่วยให้มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยกว่า

ระบบกำจัดไอเสียหนึ่งระบบสามารถประกอบขึ้นได้ด้วยผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่แตกต่างกัน,
ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ, ตัวอย่างบางส่วนเช่น:

 • ท่อม้วนทำงานด้วยสปริง (SER)
 • ท่อม้วนแบบใช้มอเตอร์ (MHR)
 • ระบบ Mini Rail Profile (MRP)
 • Hose reel on rail (HRR)
 • Hose reel on boom (EB)

 

3.
บริเวณพื้นที่การทำงานขนาดใหญ่

ด้วยระบบแก้ปัญหาการสกัดไอเสียของ PLYMOVENT
คุณจะสามารถดักจับและขจัดควันไอเสียอันตรายของยานพาหนะจากพื้นที่การทำงานได้อย่าง
ปลอดภัยเพียงแค่เชื่อมต่อกับปลายท่อยานพาหนะ ระบบของ PLYMOVENT
หลายระบบเหมาะสำหรับพื้นที่การทำงานขนาดใหญ่ที่ส่วนปลายสุดของท่อไอเสีย
มีความยาวตั้งแต่ 6 เมตร ไปจนถึง 9 เมตร / 20 ฟุต ไปจนถึง 30ฟุต ห่างจากบริเวณที่ท่อ /
ม้วนท่อติดตั้งอยู่

ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ของ PLYMOVENT,
ทำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จากม้วนท่อ, ระบบ Boom
หรือรางสกัดซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบของโรงงาน, อาคารสิ่งก่อสร้าง
และวิธีการดำเนินงานที่ต้องการ

 • ท่อม้วนทำงานด้วยสปริง (SER)
 • ท่อม้วนแบบใช้มอเตอร์ (MER)
 • แขนแกว่งแบบยืดหยุ่นพร้อมท่อแขวน (FEB)

 

4.
ขนาดพื้นที่การทำงานแบบไม่จำกัด

ระบบนี้มีความยืดหยุ่นสูงสุด ระยะการทำงานจะถูกกำหนดโดยความยาวของรางไอเสีย
และช่วยให้การขยายตัวในอนาคตเป็นไปได้ง่ายด้วยการเพิ่มรถเข็นหรือเพิ่มม้วนท่อ
ท่อไอเสียเพียงท่อเดียวสามารถให้บริการได้ในหลายพื้นที่โดยใช้การเลื่อนบนรางด้านบนยานพาหนะ
ผลิตภัณฑ์บางชนิดได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใช้กับยานพาหนะที่เคลื่อนที่ช้าภาย
ในพื้นที่ทำงาน

ระบบกำจัดไอเสียหนึ่งระบบสามารถประกอบขึ้นได้ด้วยผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่แตกต่างกัน,
ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ, ตัวอย่างบางส่วนเช่น:

 • ระบบรางตรง (STR)
 • Hose reel on rail (HRR)