เครื่องอำนวยความสะดวกทางการทหาร

จากสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ไปจนถึงฐานทัพทหารแห่งใหม่, ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และระบบแก้ปัญหาของเราสามารถครอบคลุมได้ทั้งหมด

เครื่องยนต์ดีเซล,ที่ใช้ในยานพาหนะทางทหารทั้งหลาย,ผลิตส่วนผสมของก๊าซพิษและฝุ่นละออง
ที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้
การปล่อยไอเสียเหล่านี้จะถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมผ่านท่อไอเสีย
และก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างรุนแรงภายในโรงปฏิบัติการทางทหาร

 

ระบบกำจัดไอเสียจากดีเซลคุณภาพสูงควรถูกนำมาใช้เพื่อให้แน่ใจ
ว่าการปล่อยของเสียจะไม่เกินกว่าระดับข้อจำกัดทางกฎหมาย Plymovent
ขอนำเสนอระบบต่าง ๆ ที่จะทำการจับ, แยกสกัด
และกำจัดไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซลที่ปล่อยออกมา,
เพื่อการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะอาดขี้นและเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น
สำหรับบุคลากรทางการทหารของคุณ

 

จากสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ไปจนถึงฐานทัพทหารแห่งใหม่,
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และระบบแก้ปัญหาของเราสามารถครอบคลุมได้ทั้งหมด
บริการของเรารวมไปถึงการจัดหาชิ้นส่วนไปจนถึงการทำโครงการเต็มรูปแบบ
และการทำให้ประสบผลสำเร็จ
แต่ละระบบถูกออกแบบมาเพื่อกำจัดการปล่อยไอเสียอันตรายในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด,
ทำการปรับแต่งเพื่อให้เข้ากับความต้องการของฐานทัพ;
ซึ่งจะทำให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีสุขอนามัยดีขึ้น

 

ติดต่อเรา
เพื่อค้นพบกับความหมายของความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง . . . . . . .