โรงเรียนและวิทยาลัย

Capture vehicle exhaust gases at source from schools and other training facilities where people are educated to work with combustion engines.

เรานำเสนอวิธีการแก้ปัญหาต่างๆสำหรับการจับก๊าซไอเสียของยานพาหนะจากแหล่งต้นกำเนิด
ที่เกิดจากโรงเรียนและสถานที่ฝึกอบรมอื่น ๆ
ที่มีการฝึกสอนการทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ที่มีการสันดาป
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้ในหลายพื้นที่ เช่น พื้นที่ทดสอบการผลิตยานพาหนะ /
โรงปฏิบัติการฝึกสอน,โรงเรียนและบริเวณพื้นที่ทำงานของวิทยาลัย
กรุณาติดต่อเราเพื่อให้เราจัดหาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับคุณ