AU

AU
AU
ไฮไลท์
ขอราคา
รายละเอียด

หัวฉีดไอเสีย AU ถูกออกแบบมาเพื่อจับไอเสีย แต่จะไม่รบกวนการไหลของไอเสีย
ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการทดสอบการปล่อยก๊าซไอเสียหลายๆชนิด

บทความพิเศษ
  • หัวฉีดทุกชนิดมีความง่ายและรวดเร็วในการเชื่อมต่อและการดึงออก
91682