MEN

MEN
MEN
ไฮไลท์
ดาวน์โหลด
ขอราคา
รายละเอียด

MEN ได้รับการออกแบบเพื่อให้ครอบคลุมอุณหภูมิไอเสียได้จนถึง 400 องศาเซลเซียส
เหมาะสำหรับใช้ในการทดสอบเครื่องยนต์และสถานีให้บริการเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

บทความพิเศษ
  • หัวฉีดทุกชนิดมีความง่ายและรวดเร็วในการเชื่อมต่อและการดึงออก
91682