Pneumatic Grabber

Pneumatic Grabber
Pneumatic Grabber
ไฮไลท์
วีดีโอ
ขอราคา
รายละเอียด

ตัวจับแบบใช้แรงอัดอากาศจะเชื่อมต่อกับท่อไอเสียรถยนต์ผ่านทางถุงยางแบบพองตัวได้
ตัวจับสามารถปล่อยลมออกด้วยการควบคุมด้วยมือหรือโดยอัตโนมัติ
ด้วยโครงสร้างเฉพาะของยางจึงเหมาะสำหรับงานที่ต้องการเชื่อมต่อแบบอ่อนนุ่ม
ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับปลายของท่อไอเสีย
หัวฉีดชนิดนี้ส่วนใหญ่ใช้ในพื้นที่ที่รถยนต์เคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณพื้นที่ปิดเช่น สถานีดับเพลิง

บทความพิเศษ
  • หัวฉีดทุกชนิดมีความง่ายและรวดเร็วในการเชื่อมต่อและการดึงออก
91682