White Springs Fire Department

สถานีดับเพลิงได้ถอดระบบของคู่แข่งออก และทำการปรับปรุงเพื่อใช้ระบบของ Plymovent
รายละเอียดของกรณีศึกษา Download PDF
ประเทศ สหรัฐอเมริกา

The challenge

ก่อนที่จะมาใช้ระบบของ Plymovent, สถานีดับเพลิงไวท์ปริงส์
ได้ทำการติดตั้งระบบท่อพื้นฐานเพื่อการกำจัดไอเสียของผู้ผลิตรายอื่น
ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับระบบ รวมไปถึง การติดตั้งที่ผิดพลาด,บริการไม่ดี,
เกี่ยวเนื่องไปถึงประสิทธิภาพของระบบและความปลอดภัย
ที่ไม่เพียงพอ

 

สถานีดับเพลิงได้ถอดระบบของคู่แข่งออก และทำการปรับปรุงเพื่อใช้ระบบของ Plymovent

ด้วยตัวจับแบบใช้แรงดึงดูดแม่เหล็ก Plymovent, สถานีดับเพลิงไวท์สปริงส์
มีความพอใจเป็นอย่างยิ่งกับความสะดวกของระบบของ Plymovent ทั้งการเชื่อมต่อและ
การตัดการเชื่อมต่อกับรถ
นอกจากนี้,สถานีดับเพลิงไวท์สปริงส์ยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ท่อหมุนของ Plymovnt ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการย้ายท่อเข้าและออกจากสถานี
ในฐานะที่เป็นสถานีดับเพลิงที่คึกคักที่สุดในพื้นที่, สถานีดับเพลิงไวท์สปริงส์ยังแสดงให้เห็นว่า
ด้ามจับปลดล็อคการเชื่อมต่อปลอดภัยของ Plymovent
เป็นสินค้าที่มีการพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จ
“ไม่ต้องก้มตัวเพื่อเกี่ยวขอกับระบบอีกต่อไป,ซึ่งมันควรจะเป็นเช่นนั้น, อีกทั้งยังปลอดภัย
และไม่ยุ่งยาก” ผู้ช่วยหัวหน้าดับเพลิงแมคกุยแกน กล่าว

สมาชิกจำนวน 25-30 คน,สถานีดับเพลิงไวท์สปริงส์ของเมืองไวท์สปริงส์, นิวยอร์ค
เป็นอาสาสมัครทุกแผนก
นอกจากหน่วยงานดับเพลิงสามหน่วยในเมือง,สถานีดับเพลิงไวท์สปริงส์
มีปริมาณการโทรเรียกสูงสุดครอบคลุมย่านการค้าและที่อยู่อาศัย

<- ดาวน์โหลดเอกสารอ้างอิงฉบับสมบูรณ์ได้ทางด้านซ้ายของหน้านี้ ภาษาอังกฤษ