การสกัด/ดูดบริเวณแหล่งกำเนิด

การใช้สปริงหนีบหรือคีมล็อคเพื่อให้หัวฉีดติดกับท่อไอเสีย

การดักจับอนุภาคของอากาศ ณ แหล่งกำเนิด, ก่อนที่จะแพร่กระจายไปในสภาพแวดล้อม,
เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
ในการมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดี
ซึ่งช่วยลดปริมาณของอากาศที่จำเป็นต้องกำจัด, จึงเป็นการลดการลงทุนรวมใน
การจัดการอุปกรณ์เกี่ยวกับอากาศ และยังช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมด

 

ส่วนประกอบที่สำคัญในระบบของเราคือหัวฉีด, ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะ,
รูปทรงของท่อไอเสียและวิธีการทำงานของระบบกำจัดไอเสียจะเป็นตัววัดว่าหัวฉีดประเภทใดจะ
เหมาะสำหรับการใช้งานของคุณ

 

อุปกรณ์เสริมที่เรานำเสนอรวมไปถึง :

  • การใช้สปริงหนีบหรือคีมล็อคเพื่อให้หัวฉีดติดกับท่อไอเสีย
  • ช่องระบายที่สามารถติดตั้งอุปกรณ์วัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ได้
  • ตัวหน่วงการสั่นสะเทือนที่จะทำการปิดระบบหากระบบนั้นไม่ได้ใช้งาน
  • หัวฉีดแบบโลหะสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง
  • หัวฉีดแบบเดี่ยวเพื่อดักจับแต่จะไม่รบกวนการไหลของไอเสีย
    ซึ่งจะใช้ในการวัดกระแสการไหลของไอเสีย

เรามีหัวฉีดหลายชนิดที่สามารถใช้ได้กับท่อไอเสียแบบทั่วไปทุกประเภท
กรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลโดยละเอียดและคำแนะนำเกี่ยวกับหัวฉีดที่เหมาะสมที่สุด
สำหรับโรงปฏิบัติงานของคุณ