ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากไอเสียรถยนต์

ด้วยการให้ความสำคัญต่อการทำความสะอาดเครื่องยนต์ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง,
สภาวะที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนสามารถมองเห็นได้ การลดลงของฝุ่นละอองและไนโตรเจนออกไซด์
ถือเป็นตัวอย่างของสภาวะนี้,แต่ผลกระทบที่เป็นอันตรายของก๊าซไอเสียยังคงมีอยู่
เนื่องจากองค์ประกอบที่เป็นอันตรายหลายๆชนิดยังคงมีอยู่:

 

สารเคมี

ผลกระทบต่อสุขภาพ*
เบนซีน Group 1A, ยืนยันว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์แน่นอน
พอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอน Group 2A, สงสัยว่าจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์
เบนซีน”อัลฟาร์”ไพรีน Group 2A, สงสัยว่าจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์
ฟอร์มัลดีไฮด์ Group 2A, สงสัยว่าจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์
แบนโซฟูแรน Group 2B, อาจจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์
คาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์
ไนตริกออกไซด์ เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์

 

*ข้อมูลจาก : www.osha.gov