หัวฉีด/ดูด AU | การสกัดไอเสีย | Plymovent

หัวฉีด/ดูดที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจไอเสียรถ

หัวฉีด/ดูด AU | การสกัดไอเสีย | Plymovent
หัวฉีด/ดูด AU | การสกัดไอเสีย | Plymovent
ไฮไลท์

หัวฉีด/ดูด AU เหมาะสำหรับการตรวจไอเสียรถเนื่องจากจะไม่รบกวนการไหลเวียนของอากาศ

ขอราคา
รายละเอียด

หัวฉีดไอเสีย AU ถูกออกแบบมาเพื่อจับไอเสีย แต่จะไม่รบกวนการไหลของไอเสีย
ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการทดสอบการปล่อยก๊าซไอเสียหลายๆชนิด

บทความพิเศษ
  • หัวฉีดทุกชนิดมีความง่ายและรวดเร็วในการเชื่อมต่อและการดึงออก
  • ไม่รบกวนการไหลของไอเสีย
คำแนะนำ
  • การตรวจไอเสียรถ
91682