Bayonet Quick Lock

การทำระบบกำจัดไอเสียให้ทำงานร่วมกันได้ระหว่างสถานีดับเพลิงและสถานีฉุกเฉินในชุมชน

Bayonet Quick Lock
Bayonet Quick Lock
Bayonet Quick Lock
Bayonet Quick Lock
ไฮไลท์

Bayonet Quick Lock ช่วยให้รถดับเพลิงและรถฉุกเฉินที่มีอะแดปเตอร์ปลายท่อไอเสียแบบ Magnetic Grabber® ของ Plymovent เข้ากันได้กับ หัวฉีด/ดูด แบบ Pneumatic Grabber® ของ Plymovent หรือหัวฉีด/ดูดที่คล้ายกัน

ดาวน์โหลด
ขอราคา
รายละเอียด

ระหว่างชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง, แผนกดับเพลิงทำงานร่วมกันด้วยการแบ่งปันทรัพยากรและอุปกรณ์เมื่อยามจำเป็น ระหว่างการช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือภายใต้ข้อตกลง “ร่วมกันบริการ”, รถดับเพลิงหรือรถฉุกเฉินอาจมีความจำเป็นต้องใช้ระบบไอเสียรถยนต์ของ Plymovent ในขณะที่จอดอยู่ภายในสถานีใกล้เคียง รวมถึง, หน่วยงานดับเพลิงในส่วนภูมิภาคอาจร่วมแบ่งปันอุปกรณ์ดับเพลิงเฉพาะ, เช่น ยานพาหนะสำหรับวัสดุที่เป็นอันตราย, และจัดเก็บไว้ในสถานีดับเพลิงหรือสถานีฉุกเฉินในพื้นที่ที่แตกต่างกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

ถ้ารถใช้ ระบบ Magnetic Grabber®ของ Plymovent, Bayonet Quick Lock จะช่วยให้รถ สามารถเชื่อมต่อเข้ากันได้กับระบบ Pneumatic Grabber® ของ Plymovent

Bayonet Quick Lock สามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายกับอะแดปเตอร์ปลายท่อไอเสีย ดังนั้น หัวฉีด/ดูด แบบ Pneumatic Grabber®จึงสามารถเชื่อมต่อกับรถได้

 

บทความพิเศษ
  • สแตนเลสคุณภาพสูง,ขัดเงาไฟฟ้า
  • ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วด้วยมือ; ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ
  • ขอบจานประกอบด้วยสปริงลูกสูบหมุดโลหะสองตัวและตัวล็อคบิด
  • ใช้ได้กับอะแดปเตอร์ปลายท่อไอเสียแบบ Magnetic Grabber® ของ Plymovent ขนาด 125 มิลลิเมตร (5 นิ้ว) 
คำแนะนำ
  • สถานีดับเพลิง
  • บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
  • สถานีสนามบิน ARFF
91682